Bedankt voor het vertrouwen

29-3-2018 door: Redactie
De VVD Horst aan de Maas heeft de afgelopen week voor het eerst sinds acht jaar weer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het resultaat is dat we met twee zetels vanuit het niets weer terug zijn in de gemeenteraad.

Yvonne Douven en ondergetekende gaan als raadsleden onze uiterste best doen daar goed invulling aan te geven. We zijn er namelijk trots op dat zoveel stemmers uit de gemeente ons in beginsel blind vertrouwen hebben geschonken om de komende vier jaar een rechts-liberaal geluid te laten horen en ook onze invloed te doen laten gelden. Daarvoor willen we al onze stemmers van harte bedanken.

Wat gaan we als jonge partij in Horst aan de Maas de komende jaren doen? Natuurlijk op de eerste plaats het raadswerk inhoud en vorm geven. Maar daarnaast gaan we ook verder met het uitbouwen van onze activiteiten daarbuiten. Denk aan een vervolg op de vorige week gehouden thema-avond rondom zorg. Maar ook andere ideeën worden nu verder uitgewerkt. Onze inzet voor de gemeenschap gaat nu pas écht beginnen.

Graag willen we iedereen uitnodigen met ons contact te zoeken. Dat kan via onze website www.vvdhorstaandemaas.nl of via Facebook en Twitter. Maar afwachten is niet onze stijl. Dus we gaan ook zélf aan de slag. Met u en voor u. Daarom hoort u van ons. Namens onze afdeling wensen we u fijne paasdagen.

Gewoon. Doen.

Peter Elbers,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie