Staken voor lagere werkdruk en hoger salaris

5-10-2017 door: Redactie
Leraren uit het basisonderwijs uit heel Nederland gaan op donderdag 5 oktober staken in Den Haag. Dit doen zij omdat er volgens hen meer financiële middelen nodig zijn voor lerarensalarissen en voor het verlagen van de werkdruk. Ook scholen uit Horst aan de Maas doen daaraan mee. Frank Eickmans, leraar van basisschool De Doolgaard uit Horst, legt uit waarom.

“Een breed gedragen misvatting is dat dit alleen om onze salarissen gaat. Maar de meesten staken, omdat de werkdruk te hoog is. We willen kleinere klassen en op de tweede plaats meer salaris. Niemand hier is het onderwijs ingegaan om flink te verdienen. Maar van de andere kant is het toch wel scheef. Wij werken even hard, misschien wel harder dan leraren op bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs, dan moet de beloning ook gelijk zijn”, legt Eickmans uit.

De eisen die gesteld worden aan leraren zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Waar dertig jaar geleden ieder kind hetzelfde behandeld werd, wordt tegenwoordig onderwijs op maat gegeven. “Ik vergelijk het altijd met spruitjes, dertig jaar geleden deed je gewoon wat goed was voor de spruitjes, en dat was goed. Tegenwoordig heb je er ook een prei en andere groente tussen zitten, die ieder op hun eigen manier behandeld moeten worden.” Vanuit de regering worden eisen gesteld over geven van onderwijs op maat. “Dat doen we graag. Sterker nog, die eisen komen eigenlijk vanuit het onderwijs en van de maatschappij, van ouders. Maar of je nu 25 kinderen in de klas hebt die je hetzelfde kunt behandelen, of die je allemaal anders moet behandelen, dat maakt wel een verschil. Daarom moet er meer geld naar het onderwijs. Meer geld betekent kleinere klassen en meer ondersteuning.” Het huidige demissionair kabinet heeft al toegezegd de lerarensalarissen ‘substantieel’ te verhogen. Echter, is er nog geen geld om de werkdruk te verlagen. En volgens de organisatie van de staking, PO in actie, is de verhoging ook niet genoeg om de lerarensalarissen op peil te brengen.

In Horst aan de Maas doen alle basisscholen mee met de staking, behalve de school in Griendtsveen. “Dat is ook makkelijk te verklaren”, zegt Eickmans. “Het is een klein dorp, en de klassen zijn daarom ook kleiner. Daar spelen de problemen minder.” Vanuit de omgeving gaat een aantal bussen naar Den Haag, waar de staking plaatsvindt. Voor de kinderen betekent de staking dat ze een dag vrij hebben. “Dat zal verder geen negatieve gevolgen hebben voor hen. Kinderen zijn ook ziek bijvoorbeeld, en tussen iemand die zes dagen in een jaar ziek is, en iemand die acht dagen ziek is zie je aan het einde ook geen verschil.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie