B&W schuiven recreatiezwemmers aan de kant

4-11-2015 door: Redactie
Het College van B&W heeft de voorkeur uitgesproken voor een wedstrijdbad in de Sportzone en tegelijkertijd aangegeven dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor de recreatieve zwemmers, veruit de grootste groep gebruikers van zwembad De Berkel. In de visie van B&W kunnen recreatieve zwemmers makkelijk terecht in andere zwembaden in de regio en wordt het recreatieve zwemmen overgelaten aan ‘de markt’. In een brief aan de gemeenteraad maakt comité ’t Zwembad mót bliêve daar bezwaar tegen.

In de brief van het comité aan de gemeenteraad wordt een update gegeven van het rapport dat eerder naar alle raadsleden is gestuurd. Verder wordt gewezen op eerdere bezwaren tegen marktwerking (privatisering).­ Juist de recreatieve zwemmers bieden een financiële pijler onder een financieel gezond zwembad, aldus het comité en daarom wordt de raadsleden gevraagd het college niet te volgen in het afschrijven van de recreanten. Het comité stelt in haar brief verder dat bij de financiële onderbouwing van de voorkeur van B&W voor een wedstrijdbad gebruik wordt gemaakt van ondeugdelijke cijfers en uitgangspunten. Die cijfers zijn zo gepresenteerd dat er onherroepelijk uitkomt dat gekozen wordt voor het wedstrijdbad. Dat is ook gebeurd bij het zogenaamde ‘draagvlakonderzoek’, waarbij de zwemverenigingen vooral aan het woord kwamen. B&W doet voorkomen dat het draagvlakonderzoek objectief is geweest. Het comité bestrijdt dat. Zij vraagt aan de gemeenteraad om onafhankelijk onderzoek en daarbij niet alleen gegevens te gebruiken van de voorstanders van een wedstrijdbad van 50 of 25 meter lang. Ook dient gekeken te worden naar het gevolg van sloop van het zwembad, dat wellicht ook leidt tot sloop van sporthal De Berkel en bouw van een nieuwe sporthal, met alle kosten van dien. Het comité biedt de raadsleden een bezoek aan zwembad De Berkel aan, om nog eens de voordelen van het behoud onder de aandacht te brengen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie