College: omwonenden ‘Polenhotel’ wel goed geïnformeerd

De Werkgroep Arbeidsmigranten is het niet eens met de gang van zaken rondom de bouw van een zogenoemde ‘Polenhotel’ aan de Erik de Rodeweg in Sevenum. Zij vindt dat initiatiefnemer Otto Work Force de omwonenden onvoldoende heeft geïnformeerd. Het College van B&W van Horst aan de Maas bestrijdt dat.

Het College van B&W verleende voor de kerst een vergunning voor de bouw van een accommodatie voor vierhonderd arbeidsmigranten aan de Erik de Rodeweg in Sevenum, vlakbij Greenport Venlo. In eerder stadium had het college al laten weten in principe positief te staan tegenover de plannen, mits Otto Work Force zorgde voor een goede omgevingsdialoog met de omwonenden. Volgens de Werkgroep Arbeidsmigranten, die zich bezighoudt met problematiek rond de arbeidsmigranten in Horst aan de Maas, is hier geen sprake van geweest. Wel is er een klankbordgroep opgericht met daarin zeven omwonenden. Zij kregen op 24 december een mail van de initiatiefnemer dat hij in januari gaat starten met de bouw. Door de vergunning vlak voor kerst te verlenen, heeft de omgeving geen tijd gehad om daar op te reageren, aldus de werkgroep.
Ook de SP van Horst aan de Maas is niet blij met de gang van zaken. Zij heeft het college opgeroepen ervoor te zorgen dat de bouw tijdelijk wordt stilgelegd. Volgens de partij heeft er geen ‘fatsoenlijke dialoog plaatsgevonden tussen Otto Work Force en de direct omwonenden’. Het college bestrijdt dat echter. Volgens haar is de klankbordgroep verschillende keren bijeen geroepen, maar werd daar niet telkens gebruik van gemaakt. Daarnaast is tijdens de raadsvergadering van 4 december door wethouder Bob Vostermans aangegeven dat de vergunning op korte termijn verleend zou worden. Ook vindt het college dat er, ondanks de kerstperiode, voldoende gelegenheid is om bezwaar te maken tegen de vergunning. Zij gaat Otto Work Force dan ook niet verzoeken de bouw tijdelijk stil te leggen.
Frank van Gool van Otto Work Force laat in een reactie weten dat hij ook geen reden ziet om te stoppen met de bouwwerkzaamheden. “De vergunning ligt er en volgens mij is het hele proces democratisch verlopen. De kritiek dat er niet voldoende dialoog met de buurt is geweest, vind ik dan ook onterecht. Er is een klankbordgroep gevormd, waarmee we in gesprek zijn geweest en ook mee in overleg blijven. Daarnaast is de urgentie voor goede huisvesting zo hoog, dat we aan de slag moeten gaan.”