Crisisopvang evenemententerrein Horst bijna gereed voor komst 150 asielzoekers

Terwijl 150 asielzoekers inmiddels hun intrek hebben genomen in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst, wordt ook het evenemententerrein in Horst in gereedheid gebracht om om als crisisnoodopvang voor eenzelfde aantal asielzoekers te dienen. Het is het gevolg van het overlopende aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij hebben niet voldoende opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Horst aan de Maas neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Er wordt hard gewerkt op het evenemententerrein bij de Kasteelse Bossen in Horst. De streefdatum voor oplevering, woensdag 10 augustus, komt dichter- en dichterbij. Het is dezelfde datum als waarop de 150 asielzoekers die tijdelijk worden opgevangen in Grubbenvorster gemeenschapshuis ’t Haeren, ook weer vertrekken naar een volgend onderkomen. “Die locatie blijft volgens afspraak twee weken in gebruik”, vertelt projectleider Etienne van den Elzen, die aan alle opvanglocaties in Horst aan de Maas in die rol verbonden is. “Daar zijn harde afspraken over gemaakt. Het is 100 procent zeker dat we daar de boel weer afbreken als de twee weken erop zitten.” Hij is ook verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie op het Horster evenemententerrein, waar het voorlopig de insteek is dat asielzoekers van woensdag 10 augustus tot en met woensdag 19 oktober er hun intrek nemen. Ook hier gaat het om maximaal 150 mensen. In tegenstelling tot de locatie in Grubbenvorst, die zich midden in een woonwijk bevindt, ligt de opvangplek op het evenemententerrein in het buitengebied.

Maashorst
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te weinig opvanglocaties. Daarom heeft de landelijke overheid alle veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om crisisopvang voor ten minste 225 asielzoekers te faciliteren. Een groot deel daarvan vindt dus onderdak op het evenemententerrein in Horst. “De asielzoekers die hierheen komen, worden nu ondergebracht in Zeeland (gemeente Maashorst, red.). We zijn al met hen in gesprek om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen”, vertelt Etienne. “We moeten niet vergeten dat het om mensen gaat. Ze zitten nu in een tijdelijke crisisopvang die qua opzet precies hetzelfde is als deze in Horst”, vult hij aan. “Daarom is het prettig dat we ze zoveel mogelijk dezelfde faciliteiten kunnen bieden. Sterker nog: als daar een gezin zit dat bijvoorbeeld in een woonunit met met ‘huisnummer’ 14 woont, waarom zouden we ze hier dan niet ook op dat nummer laten wonen? Een kleine moeite, maar het helpt wellicht een beetje bij het proces om ze zich hier sneller op hun gemak te laten voelen.”

Grubbenvorst
Het was een keiharde eis van burgemeester Ryan Palmen bij de komst van asielzoekers naar Grubbenvorst: het moest een gemêleerd gezelschap zijn. Niet enkel alleenstaande asielzoekers. Hoewel het COA aangaf niet aan de wensen van de gemeente te kunnen voldoen, bestaat de samenstelling van de groep in Grubbenvorst inderdaad vooral uit gezinnen. Ook de woonunits bij de Kasteelse Bossen worden ingericht met het oog op het opvangen van gezinnen. “Bij de opvang in Maashorst zitten mannen, vrouwen én kinderen”, laat Etienne weten. “Het zijn met name Arabieren. Uit Iran en Irak bijvoorbeeld.”

Arabische catering
Er wordt in Horst dan ook gezorgd voor Arabische catering. “Daar maken we in Grubbenvorst nu ook gebruik van. We hebben daar nog geen enkele klacht over het eten gehad. En geloof me: dat is uitzonderlijk. Als het eten goed en lekker is, zorgt dat voor een betere gemoedstoestand bij de mensen. Daar heeft iedereen uiteindelijk baat bij”, blikt Etienne vooruit.
Zodra de noodopvang op het evenemententerrein gereed is, kunnen de 150 asielzoekers er gebruikmaken van onder andere een sportveld, een terras en voldoende sanitaire voorzieningen. “Dit is voor de mensen die hierheen komen hun huis. Hun veilige plek ook. Het is daarom niet meer dan logisch dat we ze zoveel mogelijk faciliteiten bieden. In Grubbenvorst slapen de asielzoekers, net als hier in Horst, niet op veldbedden. Een beetje humaniteit vinden we belangrijk.” Ook het veiligheidsaspect wordt door de projectleider niet over het hoofd gezien. “Er is te allen tijde security aanwezig op de opvanglocatie. Iedereen die het terrein opkomt of verlaat, wordt geregistreerd. Ook hangen er achttien camera’s, verdeeld over de locatie. Dat is puur uit veiligheidsoverwegingen. We willen gewoon dat het allemaal goed geregeld is. Dat zorgt voor draagvlak in de buurt. Het is een samenwerking en dat werkt van twee kanten.”

Vrijwilligers
In Grubbenvorst was er in aanloop naar de tijdelijke huisvesting vrijwel geen kritische noot te noteren van omwonenden. Zij werden middels een informatieavond en rondleiding dan ook ruimschoots en transparant geïnformeerd door de betrokkenen. Ook in Horst krijgen belangstellenden de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op de opvanglocatie. “Dat zal op een moment vlak voor de opening zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “We hebben in ieder geval ons best gedaan om het er allemaal netjes uit te laten zien. Ook voor de buurt. Natuurlijk zullen ze hier volgende week regelmatig asielzoekers rond zien lopen. Maar dat hoort erbij. We moeten niet vergeten dat het geen gevangenis is”, vult hij aan. Naar aanleiding van de informatieavond in Grubbenvorst, meldden zich meerdere vrijwilligers bij de gemeente die hun steentje bij wilden dragen op de opvanglocatie. Ook op het evenemententerrein in Horst hoopt men een beroep te kunnen doen op lokale vrijwilligers. “Die zijn heel hard nodig zodra het hier open gaat. Om activiteiten met de kinderen te begeleiden bijvoorbeeld”, laat Etienne weten. Aanmelden kan via de website van gemeente Horst aan de Maas.

Reactie Ryan Palmen
Ook burgemeester Ryan Palmen onderstreept de voorname rol die de gemeenschap speelt bij het laten slagen van de crisisopvang in zijn gemeente. “Wij kunnen als gemeentelijke overheid alleen maar onze verantwoordelijkheid nemen als we een samenleving hebben die begrip heeft voor de omstandigheden en bereid is te schakelen. Het is fantastisch dat we op zó veel vrijwilligers een beroep konden én kunnen doen. Het is hartverwarmend als ik zie wat onze inwoners willen bijdragen voor mensen die ze niet eens kennen, maar die het minder getroffen hebben. Ook het schakelen van onze verenigingen en instellingen die even niet op de gebruikelijke manier op de gebruikelijke plek terecht kunnen: het is super hoe zij het oppakken. Dat maakt dat we, wat we ook vinden van hoe het allemaal gaat in de wereld en in ons land, trots mogen zijn op onze gemeenschap.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees