Horst aan de Maas roept middels campagne burgers op om misdaad te melden

De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed bij gebruiken. "Alleen samen houden we Noord-Limburg veilig”, aldus Ryan Palmen die als burgemeester én als portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg één van de gezichten achter deze campagne is.

Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio ervan bewust gemaakt dat er ook in steden, dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die de samenleving ondermijnen. Inwoners kunnen een actieve rol spelen in het tegengaan van crimineel gedrag. Het vragen om burgerparticipatie bij de verbetering van de veiligheid, is slechts één van de acties die nu ondernomen worden om de regio veiliger te maken, zo laat burgemeester Ryan Palmen van gemeente Horst aan de Maas weten. "De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ is één van de onderdelen die we vanuit de samenwerking van de acht gemeenten in de Regio Noord-Limburg oppakken op het gebied van veiligheid. Een ander onderdeel is de komst van het ACT! Interventieteam dat integrale controles uitvoert op locaties waarvan er vermoedens zijn dat er sprake is van misstanden, ondermijnende activiteiten of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de gemeenten sinds vorig jaar aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie stuurt anonieme meldingen die bij hen binnenkomen en voor de gemeente bestemd zijn, voortaan rechtstreeks aan ons door. En in het buitengebied zijn we gestart met het project Keurmerk Veilig Buitengebied. Al deze inspanningen moeten ertoe bijdragen dat inwoners van de Regio Noord-Limburg bewuster worden van ondermijnende activiteiten in hun buurt of dorp of het buitengebied. Ook willen we de drempel verlagen om te melden, onder andere door dit mogelijk te maken via Meld Misdaad Anoniem. De meldingen via Meld Misdaad Anoniem worden doorgegeven aan politie en die pakken de signalen verder op met partners zoals gemeente en/of ACT."

Drugslabs
Er wordt nu een nadrukkelijk beroep gedaan op burgerparticipatie. Maar hoe herken je als leek een potentiële misdaad? Er zijn bepaalde signalen waarop je kunt letten, zo geeft Palmen aan. "We maken onze inspanningen onder andere zichtbaar door actief te communiceren als er een integrale controle heeft plaatsgevonden. Zo zijn er onlangs op een adres in Horst materialen gevonden die gebruikt worden voor hennepkweek en vond een integrale controle plaats in Meerlo. We merken dat deze communicatie leidt tot reacties in de samenleving. Het draagt bij aan (meer) bewustwording. Het gaat hierbij overigens niet alleen om wat de gemeente doet, we willen vooral laten zien dat we als georganiseerde overheid optrekken, samen met partners als politie, openbaar ministerie, belastingdienst, veiligheidsregio, enzovoorts. Met de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ gaan we praktische tips geven hoe inwoners bijvoorbeeld een hennepkwekerij of drugslab kunnen herkennen en hoe ze melding kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan afgeplakte ramen, panden waar overdag niemand is en ’s avonds en ’s nachts wel, vreemde geuren of rook die uit vreemde plekken komt. Her en der zie je ook al de sandwichborden binnen onze gemeente, waar voorbeelden op staan waar je op kunt letten."

Opsporingsapparaat
De acht Noord-Limburgse gemeentes werken al langer samen op het gebied van veiligheid. Alles met het oog op de verbetering daarvan. Daar moet ook deze nieuwe campagne een steentje aan bijdragen. Dat zal niet direct zorgen voor overbelasting van van het opsporingsapparaat, zo is de verwachting in Horst aan de Maas. "Het aantal meldingen dat zal binnenkomen kunnen we verwerken en oppakken, zo denken we. Mede hiervoor is ook het ACT! team opgericht." Met deze bewustwordingscampagne willen de acht betrokken gemeenten nogmaals benadrukken dat één tip al kan leiden tot een onderzoek, waarmee je als burger je eigen omgeving én de samenleving een grote dienst kunt bewijzen. "Want alleen samen houden we Noord-Limburg veilig”, aldus Palmen.