Renovatie station Horst-Sevenum wordt fors duurder

De kosten van de renovatiewerkzaamheden op station Horst-Sevenum vallen naar alle waarschijnlijkheid fors hoger uit dan eerder begroot in het bouwbudget. Hoeveel duurder het project exact gaat worden, is voorlopig nog gissen.

Wethouder Eric Beurskens, belast met portefeuille toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen, gaf dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Horst aan de Maas een waarschuwing af aan de aanwezigen. “Vandaag heb ik kennisgenomen van zeer waarschijnlijke en flinke overschrijding van het bouwbudget aangaande het renovatieproject bij station Horst-Sevenum.” Oorzaak van de verwachte overschrijding mag gezocht worden bij een aantal oorzaken, zo geeft hij te kennen. “Enerzijds zijn de stijgende bouwkosten in combinatie met het uitstellen van het project daar debet aan, en anderzijds valt de post onvoorziene kosten nadeliger uit door het verleggen van kabels en leidingen en enigszins hogere voorbereidingskosten.”

Hoe hoog de overschrijding van het bouwbudget exact gaat zijn, is nog een vraagteken. “We zijn nader aan het uitzoeken om hoeveel geld het gaat, dat hopen we spoedig inzichtelijk te krijgen”, aldus Beurskens. Het huidige renovatieplan van station Horst-Sevenum behelst onder meer een grondige opknapbeurt, waarbij het spoor en de perrons aangepakt worden. Spoor 3 komt daarbij te vervallen. Als gevolg daarvan wordt de overweg aan de Stationsstraat minder groot. Ook een tunnel voor fietsers en voetgangers en extra parkeerplaatsen maken onderdeel uit van het plan, net als een nieuwe toegangsweg naar het station en een rotonde.

Of dat plan op bepaalde onderdelen gewijzigd moet worden nu de kosten op dreigen te lopen, weet Beurskens nog niet. Hij geeft aan spoedig het gesprek aan te gaan. “We gaan om tafel met verschillende partijen die subsidie voor dit project hebben verstrekt. Daar willen we in ieder geval de hogere bouwkosten aankaarten, in de hoop dat het verstrekte subsidiebedrag ook wat hoger gaat uitvallen. Na de zomer hopen we de raad een voorstel te presenteren. Daar zal dan ofwel een aanpassing van het plan, of een hogere kredietverlening op de onderhandelingstafel liggen.”

Tekst: Jelle van Hees