Oppositie positief over concept coalitieakkoord

CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA presenteerden dinsdag 17 mei tijdens een raadsvergadering een conceptversie van het coalitieakkoord. Zij zijn van plan om de nieuwe coalitie te vormen. Opvallend was dat de oppositie positief was over de plannen van de vier partijen.

Een nieuwe start, samenwerken, vertrouwen en verbinden. Het zijn vier begrippen die vaak voorkwamen tijdens het debat over het nieuwe coalitieakkoord tussen CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA. De mogelijke coalitie bestaat uit dezelfde partijen als de vorige en heeft het vergrootglas boven hun eigen regeerperiode gehouden. Daaruit kwam dat de partijen, samen met de oppositie (Perspectief, BVNL en VVD) meer willen samenwerken om het vertrouwen van de inwoners van Horst aan de Maas terug te winnen.

Aspergeveld
Voordat de raadsleden met elkaar in debat konden over het coalitieakkoord, gaf informateur Theo Camps een korte samenvatting van de gesprekken die de afgelopen weken volop zijn gevoerd. "Horst aan de Maas heeft een complexe ambtelijke organisatie en daar moet verandering in komen", zei Camps. "Zie het als een aspergeveld. Je denkt bij de lijnen van een aspergeveld en de wallen die je opgehoogd hebt dat je orde gecreëerd hebt. Als je onder de bedden kijkt, zie je dat er op allerlei plekken verbindingspunten ontstaan. Dus wat er boven de grond te zien is, is anders dan wat zich onder de grond afspeelt."

Begrip en respect
De drie oppositiepartijen waren positief over het concept coalitieakkoord. Volgens de partijen had de toekomstige coalitie goed gekeken naar hun partijprogramma's en zo was er van elke partij wel weer wat terug te vinden in het akkoord. De coalitie wil in tegenstelling tot de vorige regeerperiode meer gaan samenwerken met de oppositie om tot nog breder gedragen besluiten te komen. John Jenniskens (CDA): "We moeten meer in onszelf investeren. Dat kunnen we doen door meer begrip en respect naar elkaar te tonen in deze raadszaal. We hoeven geen vrienden te worden, maar meer met elkaar in overleg gaan mag wel. Het is fijn dat iedere partij wat van haar programma terug ziet in dit coalitieakkoord. Natuurlijk worden we het in de toekomst niet over alles met elkaar eens, maar dat is niet erg. Wat we de afgelopen jaren teveel hebben gedaan is achteraf discussiëren en dat heeft geen zin."

Vertrouwen terug
Tijdens de raadsavond werd een aantal punten genoemd in het coalitieakkoord die van belang zijn voor de komende vier jaar. Zo wil de coalitie doorgaan met het bouwen van woningen, verduurzamen en vergroenen. Nieuw is dat er vernieuwend bestuurd en gewerkt moet worden binnen de gemeente. Zo wil de coalitie het vertrouwen terugwinnen van de inwoner. Er moeten geen valse verwachtingen worden gecreëerd voor burgers, er moet meer gecommuniceerd worden en het College van B&W en de gemeenteraad willen transparanter zijn tegenover haar burgers.

De opgedane kennis tijdens deze raadsavond wordt verwerkt in de conceptversie van het coalitieakkoord en wordt binnen enkele dagen gepresenteerd. De bedoeling is dat de raad dinsdag 24 mei kan instemmen met dit akkoord.

Tekst: Niels van Rens