Gemeente wil investeren in schoolgebouw Griendtsveen

Het behoud voor basisschool De Driehoek in Griendtsveen staat sinds deze week hoog op de agenda van de inwoners van Griendtsveen. Ook in de raadsvergadering van dinsdag 4 december van gemeente Horst aan de Maas kwam het behoud van de basisschool aan bod.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de onderwijsinstelling. Het is aan de school zelf om zich te redden en de gemeente helpt hier waar nodig. Zo zegt wethouder Geurts tijdens de raadsvergadering de basisschool te helpen waar nodig. “De norm voor het leerlingenaantal in Griendtsveen is voorheen al verlaagd naar 23 leerlingen, terwijl in de rest van de gemeente de norm op 55 leerlingen ligt. Als het aantal onder de 23 komt, kunnen wij geen onderwijsvoorziening meer bieden aan Griendtsveen.”
De gemeente had wel willen investeren in het gebouw van de school. Dat stamt uit 1907 en heeft nog geen grote renovaties gehad. “We hebben hierover een gesprek gehad met het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep. Als gemeente willen we graag investeren in het gebouw van de school, maar dan willen we wel de garantie dat er over tien jaar nog een onderwijsvoorziening is. Dat kon Dynamiek niet garanderen. We kunnen daarom niet beginnen aan een renovatie.”
“Mocht de school sluiten, dan hebben wij wel de taak om een vergoeding te geven voor leerlingenvervoer naar een andere school”, zegt Geurts. “Gemeentegrenzen mogen daarin geen rol spelen.” De wethouder heeft contact gehad met zijn collega wethouder van gemeente Deurne die ook onderwijs in zijn portefeuille heeft. “Mocht er in de toekomst de mogelijkheid zijn om de kinderen onder te brengen in de scholen van Deurne of Helenaveen, is dat geen probleem volgens gemeente Deurne. Het is aan de ouders wat voor keuze zij maken.”
Mocht basisschool De Driehoek sluiten, dan blijft er een gebouw over. “De staat van het gebouw is redelijk, maar er moet nog wel wat aan duurzaamheid worden gedaan. Ook de toegankelijkheid is ondermaats.”