Actievoerders in de Deurnese Peel

De dorpsraden van Griendtsveen, Helenaveen en Liessel, actiegroep Het Bos de Klos en Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen hebben op vrijdag 30 november actie gevoerd tegen de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Door verbodsborden op te hangen maken de actievoerders duidelijk dat ze het niet eens zijn met de natuurontwikkelingsplannen in de Peel.

Eén van de actievoerders is Arno van Mullekom, vertegenwoordiger van de dorpsraad van Griendtsveen. ”Het gaat om de afspraken die in 2005 zijn gemaakt over het aantal hectare dat onder water zou worden gezet om het hoogveen in de Peel terug te brengen.” Er zouden bij dit plan, genaamd het EU Natura 2000-project, afspraken niet nagekomen worden. “Volgens afspraak mocht er 300 hectare, in plaats van 700 hectare, onder water worden gezet. Dit gebeurt
nu niet.”
Rondom het gebied Leegveld in de Deurnese Peel hingen vrijdagochtend om 11.00 uur allerlei verbodsborden die bedoeld zijn voor de provincie Noord-Brabant, het waterschap en het Staatsbosbeheer. Voor de actievoerders en de dorpsraden was dit een laatste kans om nog voor vrijdag 7 december hun standpunt duidelijk te maken. Daarna volgt er namelijk een rechtzaak.
Het EU Natura 2000-project heeft volgens de actievoerders desastreuse gevolgen voor de inwoners van de omringende dorpen. Van Mullekom: “Sinds het water in de Peel stijgt door verschillende ingrepen, hebben woningen in de omgeving problemen met vocht. In veel huizen is er schade aangetroffen. Door weinig onderzoek is het lastig om hard te maken dat dit door de projecten in de Peel komt. Als deze instanties zich nu niet aan de afspraken houden, zijn wij bang dat wij hier nog veel meer problemen mee krijgen.” Van Mullekom vindt het vooral erg frustrerend dat er niet wordt gehouden aan afspraken die eerder gemaakt zijn. “Naast de problemen met teveel vocht is de muggenoverlast en de aantasting van de bomen ook een groot issue in dit gebied. Het is mogelijk een gevaar dat gehele bospercelen het erg moeilijk gaan krijgen en dat zelfs de bomen van de beschermde dorpsgezichten van Griendtsveen en Helenaveen er aan onderdoor gaan.”
Of de actie veel invloed heeft gehad, weet Van Mullekom nog niet. “Ik ben heel bang dat het 7 december toch een hamerstuk wordt en dat we niet heel veel inspraak krijgen”, vertelt hij. “Toch houden we hoop en gaan we nogmaals in gesprek met verschillende partijen. Ze hebben namelijk wel laten weten open te staan om met ons te praten over de water- en muggenoverlast. Ik hoop dat hier iets uitkomt en dat deze protestactie zinvol is geweest.”