‘We willen geen achterbankkinderen’

De medezeggenschapsraad van basisschool De Driehoek in Griendtsveen luidde vorige week de noodklok. Als het leerlingenaantal blijft dalen, dan is sluiting van de school onafwendbaar. Werkgroep Onze Toekomst, bestaande uit ouders en inwoners, pleit voor behoud van onderwijs in het dorp. “We willen geen achterbankkinderen.”

Kinderen die elke dag van hot naar her gereden worden om naar school te kunnen gaan: als het aan Werkgroep Onze Toekomst ligt gaat het zo ver niet komen. “Onze prioriteit is het onderwijs in Griendtsveen te houden en de school openhouden”, zegt woordvoerster Mandy Mennen. “Uiteraard moet daarbij wel de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.” De ouders werden vorige week tijdens een ouderavond ingelicht over de dreigende sluiting. “De schrokken we behoorlijk van. We weten natuurlijk wel dat Griendtsveen een kleine school heeft, die ook steeds kleiner wordt. Maar dat het zo serieus is, dat hadden we niet in de gaten.” Binnen enkele dagen werd er een werkgroep opgezet. Dat tekent de saamhorigheid van het dorp, meent Mennen. “Iedereen is bereid om mee te denken. We gaan er nu voor zorgen dat de neuzen in het dorp dezelfde kant op staan.” Basisschool De Driehoek telt nu 48 leerlingen op drie groepen, zegt Jos Baggen van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep. “Dat is al weinig. Als het leerlingenaantal terugloopt naar veertig, dan moeten we naar twee groepen gaan. Dan zouden er vier leerjaren in één groepen samen zitten. Je kunt je afvragen of dat nog wel verantwoord is. Maar de school sluiten is een ingrijpende maatregel.” Dat vindt ook Mennen. “Als de school moet sluiten, heeft dat niet alleen consequenties voor de leerlingen en leerkrachten, maar ook voor de leefbaarheid van het dorp. Het heeft nogal wat gevolgen. Ik denk dat het goed is dat nu al de noodklok wordt geluid. Nu is het zaak om uit te zoeken wat we kunnen doen.” Komende vrijdag vindt er een bijeenkomst plaats met de ouders en inwoners uit het dorp. “Er wordt al wel wat gebrainstormd, we willen het echter graag dorpsbreed trekken en iedereen er bij betrekken.”
Het is uiteindelijk het College van Bestuur dat de knoop door moet hakken. Baggen: “We verwachten dat we binnen een paar maanden een besluit kunnen nemen. Dat is mede afhankelijk van de mogelijke scenario’s. Deze situatie mag niet te lang duren. Maar liever een zorgvuldig dan een snel besluit.”