America eerst inwoners

In America werden op zaterdag 8 september aan de Meister Rongenstraat en de Grad Poelsstraat twee kunstwerken onthuld. Met deze kunstwerken worden de mannen waar de straten naar zijn vernoemd, ‘Meister’ Martin Rongen en Grad Poels, geëerd.

De kunstwerken zijn een initiatief van een werkgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen en van de families Rongen en Poels. Een tijd geleden werden al bordjes met uitleg erop onder de straatnaamborden geplaatst, om toe te lichten waarom de straten deze naam hebben gekregen. “Daarin wilden we nog een stapje verder gaan”, vertelt Hay Mulders van de werkgroep. Ze kwamen in contact met Sjer Jacobs, beeldend kunstenaar uit Tegelen. “We zijn bij Sjer langs geweest en toen al lag er een basisidee. Dat hebben we als werkgroep vrij snel omarmd en verder uitgewerkt, waarna we op zoek moesten naar financiële middelen. Deze werden gevonden en in januari van dit jaar konden we de plannen presenteren”, vertelt Mulders. “We zijn ondersteund door verschillende verenigingen, door de dorpsraad en door de gemeente en hebben ons daarnaast ook aangemeld voor Kern met Pit, waarvan we ook een financiële bijdrage hebben ontvangen. Daaruit blijkt dat het een breed gedragen project is, waar wij als werkgroep dan ook met veel plezier aan hebben gewerkt.”
Bij de onthulling deze zaterdag zijn vooral veel familieleden van Rongen en Poels aanwezig, maar ook buurtbewoners zijn vertegenwoordigd. Voordat de kunstwerken officieel worden onthuld, stipt Mulders nog even de bomen aan waar de werken omheen zijn gemaakt. “Bij ieder werk staat de lievelingsboom van de persoon aan wie het kunstwerk is opgedragen”, legt hij uit. “In het geval van Meister Rongen is dat een appelboom en bij Grad Poels gaat het om een notenboom.” De enige appel aan de appelboom, wordt symbolisch door een lid van de familie Rongen geplukt en verdeeld onder familieleden.
Dan is het tijd voor de onthulling van de kunstwerken. Het werk rond de notenboom van Grad Poels is als eerste aan de beurt. Achterkleinkinderen van Poels trekken het doek van het werk af en er verschijnt een stalen boomkorf, met daarin het gezicht van Poels gesneden en symbolen van activiteiten waarmee hij belangrijk was voor America. Zo is het embleem van de KBO zichtbaar, is stichting Oud America vertegenwoordigd en zijn ook de voetbal- en biljartvereniging afgebeeld. Even later gaat het er bij de onthulling van het werk opgedragen aan Meister Rongen ongeveer hetzelfde aan toe. Drie achterkleinkinderen helpen bij het onthullen van het werk en ook hier verschijnt een boomkorf, in dezelfde stijl. Onder andere de fanfare, de toneelvereniging en natuurlijk het onderwijzersschap zijn elementen waarmee Martin Rongen bijdroeg aan de ontwikkeling van America als dorp.
Sjer Jacobs, kunstenaar en maker van de boomkorven, vertelt: “Een boomkorf is er ter bescherming van de boom, maar ik wilde er op deze manier graag iets moois van maken. Dat is één van de doelen die ik heb met mijn kunst: de dagelijkse dingen een beetje mooier maken.” Hij gaat verder: “Bovendien breng ik met deze werken ook natuur en kunst samen. Het mooie aan deze combinatie, is dat door de veranderingen in de natuur, ook het kunstwerk blijft veranderen. Dat zullen jullie ook zien bij de boomkorven, ieder jaargetij zien ze er een beetje anders uit.”
Wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas is ook aanwezig bij de onthulling. Hij spreekt lovend over het project. “Ik vind het mooi om te zien dat in een dorp als America veel zelf wordt opgepakt. De mensen beginnen er gewoon aan en als gemeente kunnen wij dan niet anders dan daar in meegaan. Dit project is daar een prachtig voorbeeld van. Het is een eerbetoon voor wat Meister Rongen en Grad Poels voor het dorp gedaan hebben en ik hoop dat het mensen aanzwengelt om ook iets te doen voor hun dorp en voor andere mensen”, aldus Geurts. “Een aanwinst voor het dorp.” Marco Hesp van de dorpsraad en van de werkgroep, sluit zich daarbij aan. Als het aan hem ligt, zijn deze kunstwerken dan ook pas het begin. “We hebben al plannen om soortgelijke kunstwerken ook op andere plekken in het dorp te plaatsen, dus we hopen dat dat haalbaar is.”