VVD stemt tegen voorstel vanwege late reactie gemeente

Yvonne Douven (VVD) heeft haar ongenoegen uitgesproken tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 november over het te laat ontvangen van antwoorden op vragen die ze heeft gesteld aan de gemeente. Daarom moest ze tijdens het vastellen van een voorstel tegen stemmen.

Op de agenda stond een voorstel tot het vaststellen van het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan inclusief kostendekkingsplan op te stellen. Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan loopt van 2017 tot en met 2021. Voor de periode 2022 tot en met 2026 is er een nieuw plan opgesteld. Op het eerste oog lijkt het onderwerp niet zo heel spannend. Alleen Michael van Rengs (SP) nam het woord, waarna als laatste Douven aan de beurt was. "Ik vind het heel spijtig, maar ik ga het helemaal niet hebben over het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. We hadden hierover vragen gesteld, we hebben hier niet op tijd antwoorden op gekregen. Als we echt denken zo met elkaar om te kunnen gaan, dan kan ik ook geen gedegen keuzes maken. Daarom moet ik tegen stemmen, omdat ik niet de juiste informatie heb. Dit is het tweede thema van vanavond." Want ook bij het voorstel om Omroep Horst aan de Maas een subsidie toe te kennen zijn de vragen niet op tijd beantwoord. Hierdoor is het onderwerp van de agenda verdwenen en moeten de vrijwilligers van de omroep nog een aantal weken wachten totdat het weer op de agenda staat. Het is niet de eerste keer dat de raadsleden de antwoorden laat toegezonden krijgen. In eerdere raadsvergaderingen is dit ook voorgekomen. Verder kwam er kritiek vanuit D66+GroenLinks over het voorstel om het positieve saldo van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum te besteden aan een visvijver. "Het is geen duidelijk voorstel", zegt Henk Kemperman. "Kom eens met een duidelijker voorstel. Ik haalde vroeger altijd hoge cijfers bij het vak begrijpend lezen, maar ik kom er nu echt niet uit hoe het allemaal zit. Ik heb voor mezelf allemaal spreadsheets gemaakt om het uiteindelijk leesbaar te maken." Ook op dit punt, geen duidelijke voorstellen, zijn vaker kritische geluiden te horen vanuit de raad. Het voorstel van het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan is overigens wel aangenomen. De rest van de partijen stemden voor.

Tekst: Niels van Rens