SP Horst aan de Maas roept op uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij te concretiseren

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 november werd de bespreking van het uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij doorgeschoven naar een volgende gemeenteraadsvergadering. Het uitstel is voor de SP-fractie aanleiding om in een brief aan het College van B&W te vragen het voorstel over het uitvoeringsprogramma terug te trekken en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie.

Volgens de SP bevat het huidige uitvoeringsprogramma geen concretisering van de visie, zoals het college volgens haar wel beloofd heeft. In de raadsvergadering van afgelopen zomer is de visie Intensieve Veehouderij vastgesteld door de gemeenteraad. Toen is door meerdere partijen aangegeven dat de visie te abstract en te vaag is als startdocument. Ook waren zij van mening dat bijdragen die in bijeenkomsten met stakeholders naar voren zijn gebracht, niet meegenomen waren in de visie. In haar brief merkt de SP op dat in de nota Visie Veehouderij geen duidelijk perspectief is gegeven en dat in het uitvoeringsprogramma geen normen, kengetallen en streefwaarden zijn opgenomen. Wethouder Tegels gaf echter aan dat het uitvoeringsprogramma duidelijkheid zou verschaffen.
De SP is hierdoor van mening dat zowel de visie als het uitvoeringsprogramma nietszeggend zijn en geen houvast bieden voor agrariƫrs, burgers en natuur over toekomstige ontwikkelingen. Daarmee voldoet de inhoud van het uitvoeringsprogramma volgens de SP niet aan de toezegging van wethouder Tegels. De SP roept het college op om het uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij terug te trekken en de visie te concretiseren in een duidelijk uitvoeringsprogramma en dat op een later tijdstip ter behandeling voor te leggen.