Behoud de Parel: 'Vaag uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang'

In een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli aangenomen 'Visie'. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Rudy Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoeringsprogramma een en ander geconcretiseerd wordt. Daar is tot teleurstelling van Behoud de Parel echter niets van terechtgekomen.

In haar brief schrijft Behoud de Parel dat het misschien wel te veel gevraagd was om aan een vaag verhaal een gericht uitvoeringsprogramma met concrete uitwerking te koppelen. Behoud de Parel mist de te realiseren normen, kengetallen en streefreductiepercentages per emissietype (geur, ammoniak, fijnstof). Daardoor is het volgens de vereniging onmogelijk de voortgang van het beleid adequaat te monitoren. De 'kritische prestatie indicatoren' worden de komende jaren pas geformuleerd. En daarmee is er op dit moment helemaal geen sprake van een écht uitvoeringsprogramma, volgens Behoud de Parel. "Hoewel het college schrijft dat de 'uitstoot' verlaagd moet worden, wijst het ontbreken van streefcijfers erop dat het het college ontbreekt aan échte motivatie om Horst aan de Maas te helpen aan een gezonde toekomst. Dat betekent dat zowel de kleine en middelgrote familiebedrijven als de burgers en de omringende natuur vele jaren in onzekerheid worden gelaten. Daarmee ontloopt de gemeente haar zorgplicht. Uiteindelijk wekt het handelen van de gemeente op z’n minst de indruk dat het erop gericht is te vertragen en geen standpunt in te nemen", zegt de vereniging.

Gesprekken
In het uitvoeringsprogramma schrijft het college dat 'de basis op orde' gemaakt moet worden. Behoud de Parel leidt daaruit af dat het feitelijk een rommeltje is bij de gemeente. Volgens de vereniging had de gemeente al lang de basis op orde kunnen brengen. Ook schrijft Behoud de Parel dat gesprekken die met de vereniging gevoerd worden om te komen tot een meetnetwerk traag verlopen en dat de vereniging niet betrokken is bij een notitie (Grenzeloos meten) waarin geschreven wordt hoe men de uitstoot wil gaan meten. Behoud de Parel komt in haar brief aan het college en de gemeente tot de conclusie dat de belangen van een kleine maar nog steeds machtige groep IV-bedrijven de boventoon blijven voeren en dat het waarmaken van de slogan 'Gezondste regio' ver weg blijft. Dat is voor de vereniging Behoud de Parel een bittere pil. "Maar dat zal ons er niet van weerhouden ook in de toekomst te blijven strijden voor een écht gezonde omgeving voor onze burgers en voor een verantwoorde toekomst voor de boeren."