Groep inwoners maakt zich zorgen om komst mogelijke biomassacentrale

Een groepje omwonenden van de Schengweg in Horst is bezorgd om de komst van een mogelijke biomassacentrale. Ze zijn tegen het plan en roepen het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op niet in te stemmen met dit plan.

Volgens de verenigde groep inwoners dreigt met de komst van een biomassacentrale op de Schengweg een gevaar voor de luchtkwaliteit. "Wanneer de gemeente besluit akkoord te gaan met het bouwen van een biomassacentrale aan de Schengweg in Horst krijgt de hele gemeente, en met name de buurt aan de Schengweg en Norbertuswijk, te maken met vervuilde lucht", zegt de groep. In een biomassacentrale worden houtresten (biomassa) verbrand om warmte op te wekken. De lucht die deze centrales uitstoten is sterk vervuild met allerlei stoffen die schadelijk zijn voor mens en klimaat. Aan de Molenveldweg ligt momenteel al een biomassacentrale (Vuursaam). "Meerdere bewoners van de Norbertuswijk hebben al laten weten hier klachten van te ondervinden", zegt de groep. "Wanneer de wind richting Norbertuswijk staat, moeten ze ramen en deuren gesloten houden om niet ziek te worden van de vervuilde lucht. Zover wij nu hebben kunnen achterhalen, zijn er plannen om de biomassacentrale aan de Schengweg mogelijk drie keer zo groot te bouwen dan de biomassacentrale aan de Molenveldweg. Een kind kan berekenen hoe erg de luchtvervuiling dan voor de Norbertuswijk en gehele gemeente Horst aan de Maas gaat worden."

Haalbaarheid
In de buurt van de Schengweg liggen meerdere grote kassen. Om al deze kassen het gehele jaar door te verwarmen, en dus het gehele jaar gewassen te telen, is er heel veel warmte nodig. Momenteel wordt er nog met gas gestookt, maar de subsidie wordt gefaseerd afgebouwd. In 2050 moet heel Nederland van het gas af zijn. "Onderzoeken hebben uitgewezen dat de lucht van een biomassacentrale wel 50 procent meer vervuild is dan wanneer er met gas gestookt wordt", zegt de protestgroep. "Maar is het nodig om het gehele jaar door gewassen te telen? Zijn er gewassen die minder energie nodig hebben? Daarbij gaat het ook nog eens om gewassen die merendeels bestemd zijn voor de export." Daarnaast stelt de groep vragen bij de haalbaarheid van de biomassacentrale. "Waar komt dat resthout eigenlijk vandaan en is er wel genoeg om zo'n grote centrale te laten draaien? Het College van B&W heeft laten onderzoeken hoeveel resthout er beschikbaar is in de regio Noord- en Midden-Limburg. Conclusie is dat er nu al te weinig resthout is voor de biomassacentrales die er momenteel zijn. Reden voor het college om te besluiten dat er geen vergunningen gegeven worden voor nieuwe biomassa-installaties. Het is dan toch gek dat ze toch nog een apart besluit willen nemen voor de plannen voor de biomassacentrale aan de Schengweg, alleen omdat deze al eerder aangevraagd was? En waar haalt deze nieuwe biomassacentrale dan straks zijn resthout vandaan? Zullen hier bossen (in buitenland) voor gekapt moeten worden? Gaan ze wat anders stoken?"

De groep inwoners maakt zich dus ongerust over deze gang van zaken. "We willen toch allemaal voor ons en voor onze kinderen dat we schone lucht kunnen inademen. Nu kunnen we het gevaar van sterk vervuilde lucht nog voor zijn en daar gaan we ons uiterste best voor doen."