Gemeente kreeg in 2020 aanzienlijk meer klachten dan jaar eerder

Bij de gemeente Horst aan de Maas werden in 2020 96 klachten ingediend door burgers. In 2019 waren dit er 66, er is dus sprake van een forse stijging. Ook het aantal bezwaren op het gebied van de Wet Waardering Onroerende Zaken en gemeentelijke belastingen is met 41 procent toegenomen.

Volgens de gemeente is een groot deel van de stijging van de klachten toe te schrijven aan corona en de maatregelen die hiermee samenhangen. Er was namelijk een groei van het aantal klachten bij bijvoorbeeld Openbare Werken en Handhaving. Er werden herhaaldelijk klachten ingediend tegen stankoverlast en geluidsoverlast, wat toe te wijzen is aan dat inwoners meer thuis zijn, meer fietsen en wandelen en zich sneller aan de omgeving storen. Een andere oorzaak van het grotere aantal klachten is dat inwoners via de klachtprocedure een ingang zoeken om in gesprek te gaan met de gemeente, vooral als dit via een bezwaarprocedure niet is gelukt.

Praten
De gemeente geeft aan dat in gesprek gaan met burgers bijdraagt aan het creƫren van verbinding met de inwoners. Het blijkt dat een groot aantal bezwaren en klachten ingetrokken wordt, als er meer aandacht is voor de uitleg van een besluit. Ook wordt het als positief ervaren wanneer er met betrokken partijen in gesprek wordt gegaan om uit te zoeken of er mogelijk tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden.
In het eerstvolgende teamoverleg wordt met de betrokken teams besproken hoe deze aandachtspunten opgepakt en verbeterd kunnen worden.