Raad stemt tegen motie BVNL voor tijdelijke teststraat in Horst aan de Maas

Imke Emons (BVNL) diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 oktober een motie in. Ze riep het college op een tijdelijke teststraat te faciliteren in Horst aan de Maas. De voltallige raad was het niet eens met de motie. De raadsleden zagen een teststraat in de gemeente wel zitten, maar vielen over de formulering van de motie en het taalgebruik van Emons. Dit leidde ertoe dat Emons de motie introk en van plan is deze opnieuw te formuleren en tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in te dienen.

Emons gaf in haar motie aan dat er momenteel in een foute wereld geleefd wordt. "De overheid moet haar eigen idiotie goed faciliteren", stelt ze. "BVNL Horst aan de Maas is tegen elke maatregel die neigt naar discriminatie en uitsluiten en kan leiden tot ernstige verdeeldheid. Inwoners uit Horst aan de Maas reizen minimaal 20 autominuten voor een teststraat. Jeugd heeft vaak geen rijbewijs en is lang onderweg om een testlocatie te bereiken en ook bij mensen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn, geeft dit problemen. Deze regel leidt momenteel tot indirecte vaccinatiedwang over de rug van onze burgers. Wij staan daar niet achter en vinden dat er sprake is van actieve discriminatie.”

Taalgebruik
Jeroen Brouns (Essentie) viel over de formulering van Emons en vroeg zich af waarom zij ervoor heeft gekozen dit zo op te schrijven. Ook D66+GroenLinks vond de formulering en het taalgebruik van Emons een reden om de motie niet te steunen. Henk Kemperman (D66+GroenLinks): "We staan positief ten opzichte van een teststraat in Horst aan de Maas, maar kunnen niet akkoord gaan met ruw en grof taalgebruik. Termen als 'haar idiote gedoe' betreuren wij zeer. Daarnaast is er echt geen sprake van indirecte vaccinatiedwang." Ook de SP vond de oproep van BVNL voor een teststraat sympathiek, maar lichtte toe dat de huisartsenpost ook niet binnen 20 minuten te bereiken is. "Dat vind ik nog wel belangrijker", zegt Sonja van Giersberen (SP). "De ic's liggen weer vol met ongevaccineerde mensen, ik vind het bereiken van een huisartsenpost of eerste hulp binnen 20 minuten belangrijker dan een teststraat." Ook de SP was het niet eens met de verdere overwegingen in de motie van BVNL en steunde deze daarom niet. Jan Wijnen (PvdA) legde uit dat als je met een dergelijke motie instemt, je ook instemt met de toelichting. "Dan vind je dus dat we in een foute wereld leven en we onze eigen idiotie goed moeten faciliteren, daar houdt het op voor mij."

Aanpassen
Emons stelde vervolgens voor om de motie aan te passen, als dit zou betekenen dat een teststraat dan wel zou kunnen komen. Dit leidde tot een verdeling onder de overige raadsleden. De SP stelde voor de motie aan te passen en hierna opnieuw in te dienen. PvdA vond het vreemd om deze nog aan te passen. Wijnen: "Dit is de motie zoals die voorligt, het is vreemd om nu plotseling de toelichting te veranderen." Essentie was het hiermee eens. Emons gaf aan het jammer te vinden dat er nu nog een maand gewacht moet worden, maar had geen andere keus dan de motie in te trekken. Zij zal deze later opnieuw indienen.

Tekst: Floor Velthuizen