Gemeente Horst aan de Maas mild met controleren op coronatoegangspas

Gemeente Horst aan de Maas geeft aan eerst met horecazaken in gesprek te gaan voordat er boetes worden uitgedeeld voor het niet controleren op coronatoegangsbewijzen. Er zijn zelfs drie horecazaken in de gemeente die op de website Horeca Zonder Prik aangeven niet te controleren. Het gaat om Bar Restaurant Terlago en GEMBER in Horst en De Koffiekamer Door en Roos in Lottum.

Nadat de coronatoegangspas in het leven werd geroepen, ontstond de website Horeca Zonder Prik, waarop horecazaken kenbaar konden maken dat zij niet controleren op de toegangspas. Hierop zijn in gemeente Horst aan de Maas drie zaken te vinden. De drie horecaondernemers willen niet reageren en onderbouwen waarom ze tegen de coronamaatregel zijn.

Een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas geeft aan dat indien er horecaondernemers zijn die geen gehoor willen of kunnen geven aan de oproep van de overheid dat de gemeente hierover met ze in gesprek gaat. "We zijn meermaals bij deze zaken geweest. Of ze waren gesloten tijdens de controles of ze hebben besloten na een gesprek zich toch aan de regels te houden. Onze werkwijze past in de landelijke lijn die in het veiligheidsberaad is bepaald. We zijn niet van plan om direct boetes uit te delen of te sluiten. Dat zal alleen bij excessen het geval zijn. Dat is de handhavingslijn die we de afgelopen coronatijd hebben gevoerd met de anderhalvemeterafstand en de terrassen. Die lijn zetten we voort. Net zoals de afgelopen maanden verwachten wij dat de horecaondernemers zich ook aan de nieuw afgekondigde maatregelen houden", aldus de woordvoerder.

Rijksgeld beschikbaar
Het Rijk heeft 45 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Dit geld komt via de Veiligheidsregio’s naar de gemeenten. Het geld is voor het stimuleren van de controle op het coronatoegangsbewijs waar dit van toepassing is, zoals de horeca. Dit geld is dus niet zozeer bestemd voor de inzet van extra handhaving (boa’s) om te contoleren of de inrichtingen controleren op het coronatoegangsbewijs. "Over ondersteuning aan de horeca op basis van deze gelden, staan we in contact met de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Met hen bespreken we of er behoefte is aan financiële ondersteuning op de controle op het coronatoegangsbewijs. Zij geven aan geen concrete aanwijzingen of signalen te hebben dat financiën de reden is om niet te controleren. Daarnaast bekijken wij of er op andere wijze dit geld goed kunnen besteden in het kader van het bevorderen van de controle op het coronatoegangsbewijs", aldus de gemeente.