Burgemeester bezoekt omwonenden Zeesweg en omgeving

Burgemeester Ryan Palmen bezocht donderdag 14 oktober de Zeesweg in Sevenum om met de buurtbewoners een wandeling door het buitengebied aan de zuidoost zijde van Sevenum te maken. Hij gaf de buurtbewoners de mogelijkheid hun pijnpunten in het gebied aan te kaarten en vragen te stellen over de ontwikkelplannen.

Tot voor kort bestond dit gebied uit landbouwgrond en in de tijd daarvoor uit heide tot aan Boekend. 'De Hei' is omgedoopt tot Trade Port Noord. De meeste, veelal agrarische bedrijven zijn inmiddels gesloopt en opgedoekt. Een groot gedeelte van de plannen is al gerealiseerd en als laatste zijn de percelen grenzend aan de Zeesweg aan de beurt, de Klavers 5 en 7. De ontwikkelingen gaan echter in zo’n sneltreinvaart dat de buurt zich rot is geschrokken. Wethouder Tegels gaf tijdens een gesprek in augustus toe dat dit tempo ook de gemeente heeft verrast.

Omdat de buurtbewoners vrezen voor de leefbaarheid van het dorp, vragen ze aandacht van de gemeente. Zo ook van de burgemeester, die donderdag 14 oktober een bezoek bracht aan het gebied. De groep startte aan de Zeesweg en wandelde vervolgens een stuk over de Romerweg richting Lage Heide, een beek die volgens het voorlopige plan verlegd moet worden. Na het oversteken van de Venloseweg, lopend langs de 6 meter hoge grondwal van zwart zand, kwam de groep aan op Klaver 5. Nog geen jaar geleden lagen hier enkele vitale fruitboomgaarden. Deze zijn gerooid voor de bedrijfspanden. "De vossen, die hier foerageerden, worden nu regelmatig gespot bij omwonenden in de tuin. Ontheemde mussen negeren de door Greenport geplaatste mussenkasten en verblijven massaal in de tuin bij de buurtbewoners. Aan de Venloseweg zijn in korte tijd meerdere dode reeën gevonden, verjaagd uit hun leefgebied", legde een buurtbewoner uit.

Adri vertelde de burgemeester hoe hij enkele malen mensen hielp die een ongeluk hadden op de kruising Venloseweg/Zeesweg. “De gemeente beloofde op korte termijn verkeersremmende maatregelen aan de Zeesweg, maar die blijven uit. Op middellange termijn zal een goede (rond)weg toch echt noodzakelijk worden om het (sluip)verkeer richting Maasbree te leiden.” Dat de wegen op het industrieterrein al zijn aangelegd, terwijl de verkeersmaatregelen aan de Zeesweg op zich laten wachten, laat volgens Adri zien waar de prioriteiten liggen. “Niet bij de verkeersveiligheid en niet bij de burger, dus. Het heeft er alle schijn van dat Greenport Venlo nogal wat macht heeft en aan de touwtjes trekt. De burger heeft het nakijken.”

Na de wandeling kregen de buurtbewoners nog de gelegenheid pijnpunten te benoemen en vragen te stellen. "De burgemeester luisterde met aandacht en beantwoordde alle vragen, ook die hij wél kon verklaren, maar wij niét begrepen. Hij zei regelmatig dat hij een luisterend oor wilde bieden, maar het niet zijn portefeuille was. Wel zei hij dat ze bij de gemeente met de ontwikkelingen in de maag zitten. Hij gaf aan dat het wel door moet gaan, maar mogelijk anders. Dus dat creëert een opening. Als buurt vragen we ons dus af: wat doet hij met onze boodschap? Wel is voor ons duidelijk dat we moeten werken aan een alternatief plan. Tijd voor herbezinning”, vindt John.