Raad stemt in met beëindigen samenwerking toezicht en handhaving met Venray

De gehele gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 oktober in met het beëindigen van de samenwerking met Venray op het gebied van toezicht en handhaving. Ondanks het feit dat alle raadsleden het plan goedkeurden, werden er veel kritische vragen gesteld over de kwaliteit en kwantiteit van het voorstel en spraken meerdere raadsleden hun twijfels uit over de uitvoering van dit plan.

Toezicht en handhaving komt weer in het eigen beheer van gemeente Horst aan de Maas door de beƫindiging van de samenwerking tussen Horst aan de Maas en Venray. Alle fracties stemden in met het voorstel, maar niet zonder twijfel. De SP gaf aan ervanuit te gaan dat de wethouder goed heeft nagedacht over de consequenties van dit voorstel. Sonja van Giersbergen (SP) maakte zich echter wel zorgen over de krappe arbeidsmarkt. "Net zoals dit een probleem is in de horeca en de zorg, zal dit ook een probleem zijn voor toezicht en handhaving. We willen niet dat Horst aan de Maas een gemeente wordt waar alles gedoogd wordt, omdat er geen capaciteit is." CDA was het hiermee eens. Ook zij had zorgen over het gebrek aan menskracht. Annemie Craenmehr (CDA): "De markt is erg dun, voldoende gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden. Hierdoor hebben we zorgen over de toekomstige kwaliteit en kwantiteit. Om de organisatie op sterkte te brengen, zullen wellicht mensen ingehuurd moeten worden. Dit is doorgaans erg duur." CDA gaf aan zich zorgen te maken over de in het voorstel aangegeven financiƫle voordelen op termijn. Toch gaf de fractie het voorstel het voordeel van de twijfel en stemde in. Dit deed ook de VVD. Yvonne Douven (VVD) kwam zelfs met het gezegde 'Verkoop de huid nog niet voordat de beer geschoten is'. "Hoe we het in de toekomst gaan doen, blijft vaag en onduidelijk. We stemmen in, maar blijven het verloop kritisch volgen." Imke Emons (BVNL) voegde hieraan toe dat de notitie rekenfouten bevatte en het van belang is dat de kwaliteit van de geleverde diensten de komende jaren goed gemonitord moet worden.
Wethouder Thijs Kuipers bedankte de raadsfracties voor hun steun en was ervan overtuigd dat toezicht en handhaving in een nieuwe organisatievorm beter zal worden. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als gemeente Horst aan de Maas erin zullen slagen om een betere organisatie neer te zetten dan het huidige organisatiemodel mogelijk maakt. Door de regie in handen te hebben, kan de integraliteit beter neergezet worden."

Tekst: Floor Velthuizen