CDA tegen verbod bestrijding spreeuwen

Provincie Limburg heeft de ontheffingen voor fruittelers ingetrokken om spreeuwen en andere vogels te vangen of af te schieten. CDA-Statenlid Johan Geraats vindt dat de fruittelers hierdoor worden benadeeld omdat ze oogstschade oplopen die ze niet vergoed krijgen. De gemeente Horst aan de Maas kent veel telers die last hebben van de vogels.

Het CDA wil dat in het lopende oogstseizoen fruittelers alsnog vogels zouden mogen verjagen, afschieten of vangen. Totdat er een goede oplossing is gevonden voor de schade die vogels toebrengen aan de teelt van bessen en ander klein fruit. De bessentelers, LLTB en Faunabeheereenheid Limburg hebben bij de provincie bezwaar gemaakt tegen het intrekkingsbesluit.
Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden op de CDA-vragen dat ze geen ontheffingen aan fruittelers meer mogen verlenen omdat dit volgens de natuurwet en regelgeving niet is toegestaan. Vogelbescherming Nederland en Stichting Fauna4Life/Animal Right hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen. De twee dierenorganisaties vinden dat er geen spreeuwen mogen worden gedood omdat er alternatieve methodes zijn. Ook is het niet meer toegestaan om vangkooien te gebruiken om de spreeuwen te verplaatsen.

Verantwoordelijkheid
GS melden dat bescherming van gewassen tegen schade door dieren de verantwoordelijkheid is van de grondgebruiker. Er zijn volgens GS voldoende preventieve maatregelen om schade te voorkomen of te beperken. Zoals het afdekken van de bessenstruiken met netten, het inzetten van vogelafweerpistolen, het plaatsen van vlaggen, roofvogelvliegers of opblaaspoppen en het laten klinken van afschrikwekkende geluiden. De provincie gaf in 2019 en 2020 nog subsidie om deze preventieve maatregelen te kunnen uitvoeren. Deze subsidieregeling is gestopt omdat Raad van State oordeelde dat vogelschade aan bessen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking mag komen. Omdat de teler zelf een risico-inschatting moet maken tussen de oogstopbrengst en mogelijke schade en dit niet mag afwentelen op de overheid.

In een gesprek met de bessentelers, LLTB en Faunabeheereenheid Limburg is afgesproken dat de bessentelers duidelijk gaan maken waarom maatregelen, zoals het gebruik van netten, niet mogelijk zijn. Ook kunnen telers de schade laten taxeren op kosten van de provincie.