Herstel aan kade Helenavaart

Er is gestart, in opdracht van Staatsbosbeheer, met voorbereidende werkzaamheden voor kadeherstel in de Mariapeel. Het gaat om de kade parallel aan de Helenaveenseweg in Griendtsveen, aan de oostzijde van de Helenavaart. De kade bevindt zich in zeer slechte staat, waardoor het voedselrijk kanaalwater lekt naar de voedselarme en kwetsbare hoogveennatuur. De kade wordt daarom steviger gemaakt.

Samen met Waterschap Limburg zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat de kade weer veilig en stabiel wordt. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed. Oorspronkelijk zou het kadeherstel uitgevoerd worden tijdens het project Life+ Mariapeel, maar is destijds uitgesteld in verband met de aanwezige bevers. Waterschap Limburg heeft hier nu advies over uitgebracht, aan de hand van onderzoek naar passende maatregelen. De eerste werkzaamheden bestaan uit het markeren van bomen die van de bestaande kade worden verwijderd. De kap van de bomen is gestart op dinsdag 20 juli, en is noodzakelijk om ruimte te maken voor het kade herstel. Vervolgens legt de aannemer damwanden aan, die enkele meters de grond in worden gegraven. Deze damwanden zorgen voor een stabiele en waterkerende kade. Ook bevers kunnen er dan geen gaten meer in graven.

Aanpassingen
Er wordt extra grond aangevoerd voor tussen de damwanden. Hier plaatst de aannemer een druk verdelend doek voor een extra stevige kade. De aanvoer van grond vindt plaats over rijplaten door de weides in het noorden van het gebied. Hier komt tevens een depot, waar vanuit de grond verder de kade op wordt gereden. In de wieken komen verplaatsbare brugdelen ter vervanging van de gronddammen, om de rust in delen van het natuurgebied te bewaren. Verder werkt de aannemer vanaf drijvende platforms op het water en op de kade zelf. Op de picknickplek in de Bajonetbocht kan daardoor tijdelijke hinder ontstaan. De picknickplek en het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden echter gewoon toegankelijk.

Tijdelijke afsluiting
Tijdens de kap van de bomen wordt de Helenaveenseweg voor enkele weken op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer, van Griendtsveen tot aan de bajonetbocht (week 29, 30, 31 en 34). De Helenaveenseweg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Auto’s worden met behulp van verkeersborden omgeleid. De woningen en ondernemers aan de Soemeersingel zijn tijdens de afsluiting gewoon bereikbaar. Het herstel van de kade is onderdeel van de zogenaamde Package Deal Griendtsveen: een aantal projecten om de waterhuishouding in en om het dorp te verbeteren voor de bewoners, de natuur en de landbouw. Hierdoor kan de natuur van de Mariapeel zich in positieve zin ontwikkelen én wordt de leefbaarheid van Griendtsveen voor de lange termijn gegarandeerd.