Horst aan de Maas maakt zich klaar voor aardgasvrije toekomst

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een besluit dat de regering samen met vele andere landen heeft vastgelegd in het Parijsakkoord. Hoe de gemeentes het gaan aanpakken, dat mogen ze zelf bepalen. Samen met de inwoners wil de gemeente Horst aan de Maas dit jaar de Transitievisie Warmte presenteren. Op dinsdag 20 juli werd hierover een digitale informatiebijeenkomst gehouden.

Tijdens de bijeenkomst werd gekeken naar oplossingen voor particulieren voor een toekomst waarin aardgasvrij wordt verwarmd en gekookt. Wethouder Thijs Kuipers trapt de bijeenkomst af. “Eigenlijk gaat het fantastisch in Nederland met de voorzieningen. Stroom en warmte zijn beschikbaar met een hoge betrouwbaarheid. We beschouwen het als een zekerheid en het lijkt alsof we met deze stap naar een aardgasvrije wereld naar een onzekere situatie gaan. In onze visie gaan we kijken naar oplossingen die nu nog niet mogelijk of betaalbaar zijn, maar zijn dat in de toekomst misschien wel.” Er is veel belang bij het creëren van een duurzamere wereld. “99 procent van onze problemen, zoals droogte en overstromingen, hebben te maken met klimaatverandering. Fossiele brandstoffen hebben ons veel gebracht, maar het is niet de oplossing voor de toekomst. Aan de ene kant duurt het nog dertig jaar voordat we aardgasvrij moeten zijn, maar aan de andere kant is er geen tijd te verliezen.”

Klimaatakkoord
Sjoerd Theeuwen, beleidsmedewerker energietransitie, legt uit waarom we naar een aardgasvrij land gaan. “In 2015 heeft de Nederlandse regering tijdens de klimaattop in Parijs het akkoord ondertekend, waarin staat dat de aarde maximaal 2 graden op mag warmen en we in 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Dit leidde tot een nationaal klimaatakkoord, waarin staat dat we in 2050 95 procent minder broeikasgas ten opzichte van 1990 uitstoten. Dat wil zeggen dat de meeste woningen en gebouwen aardgasvrij worden.” Ook de problemen bij het winnen van aardgas in Groningen speelde een belangrijke reden.

Aardgasvrij-ready
De gemeente Horst aan de Maas werkt samen met verschillende instanties om tot de juiste oplossingen te komen, waaronder Antea Group. Consultant Emanuel Borninkhof vertelt zijn verhaal: “In 2021 wordt deze Transitievisie Warmte vastgelegd. Het is bedoeld om met de wetenschap van nu te kijken naar wat we willen. We vinden het belangrijk om geen overhaaste beslissingen te maken en elke vijf jaar worden deze plannen herzien. We willen een tijdpad bepalen waarin buurten verduurzaamd worden. Het gaat niet alleen om aardgasvrije huizen, maar ook 'aardgasvrij-ready' huizen. We willen mensen ook perspectief geven, zodat mensen niet hoeven te wachten tot de gemeente naar hen toe komt.”

Drie alternatieven energie
Voor een succesvolle transitie moet de gemeente drie puzzelstukken oplossen. “Gebouwen moeten klaar worden gemaakt, de infrastructuur voor de energie moet klaar zijn en de warmte moet uit een duurzame bron komen.” Voor de duurzame bron kijkt de gemeente naar drie alternatieven: all-electric energie, een warmtenet en hernieuwbaar gas. “Bij all-electric moet je denken aan een waterpomp. Een warmtenet is een groot netwerk met warm water, wat bij slecht geïsoleerde woningen niet rendabel is. Bij hernieuwbaar gas moet je denken aan groen gas of waterstof. Het is een goede oplossingen, maar het is niet realistisch toepasbaar in de komende jaren. Het stoken van hout wordt door de regering langzaam uitgefaseerd.” Momenteel is isolatie de grootste bron voor verduurzaming en de grootste kostenbesparing. “Het is een grote transitie waar we niet volgend jaar al mee klaar zijn. We willen beginnen met isoleren op basis van energielabels, tot en met label B of D, afhankelijk van waar het nodig is.”

De gemeente is ook een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. “Wij zijn er voor alle aanvragen voor het verduurzamen van woningen,” vertelt Wouter Ellis van het Duurzaam Bouwloket. “Het stappenplan voor het verduurzamen van een woning voor ons is isoleren, ventileren, zonne-energie en vervolgens duurzaam verwarmen. We willen graag iedereen helpen die daar vragen over heeft. Wij adviseren dan over de beste mogelijkheden en subsidies, maar ook zonder subsidies is het voor de meeste mensen rendabel om te werken aan verduurzaming.”

Tekst: Koen van Meijel