Scholen krijgen subsidie voor klimaatverbetering

Het Rijk heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande scholen. Vier scholen in Horst aan de Maas krijgen een bijdrage om maatregelen te nemen.

Samen met Dynamiek Scholengroep en Limburgs Voortgezet Onderwijs heeft de gemeente Horst aan de Maas een aanvraag ingediend bij het Rijk voor een viertal scholen. Dit zijn basisschool de Brink in Melderslo, basisschool de Schakel in Broekhuizenvorst, basisschool Onder de Linde in Hegelsom en het Dendron College in Horst. Het aangevraagde subsidiebedrag is volledig toegekend. Basisschool de Brink krijgt 86.675 euro en basisschool de Schakel 140.567 euro. Voor Onder de Linde is er een bedrag van 81.292 euro en het Dendron College heeft 800.00 euro toegekend gekregen.

Eind 2020 heeft het Rijk een regeling ingesteld voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat op scholen. Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten waarmee door noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in scholen kan worden verbeterd.
De komende tijd wordt er op de verschillende scholen gestart met de uitvoering.

Onderschrift: Han Geurts en Dorien Sommers van BS Onder de Linde