Twee scenario's voor De Weisterbeek

Er zijn twee scenario's voor nieuwbouw van basisschool De Weisterbeek in Horst. Een waarbij naast de school het hele gebied op de schop wordt genomen en een beperkt plan waarbij alleen de school en de hoek van het oude ING-gebouw worden aangepakt.

Waar het merendeel van de scholen volgens de prognoses de komende jaren een daling in het aantal leerlingen ziet, stijgt naar verwachting het leerlingenaantal van De Weisterbeek. Eerder werd onderzocht of de school naar het Junior College, dat leeg komt te staan, kon verhuizen. Dat stuitte echter op weerstand van onder andere de school zelf. In plaats daarvan is gekozen voor (ver)nieuwbouw op de huidige locatie. Er zijn daarvoor twee mogelijke scenario's onderzocht, waarbij de voorkeur van de gemeente uitgaat naar een facelift voor het hele gebied tussen de Jacobs Merlostraat, Schoolstraat en Molenstraat. Daardoor is volgens de gemeente een kwaliteitsimpuls voor het hele gebied mogelijk, kunnen woningen en groen worden toegevoegd en komt de oude jongensschool beter in zicht. Volgens de gemeente zijn de gesprekken over de aankoop van het voormalige ING-gebouw in afrondende fase. Wordt er gekozen voor het brede plan, dan moet ook het pand van Beej Mooren Naeve worden aangekocht, die gesprekken lopen nog. Het pand waar het casino in gevestigd is, is nog niet meegenomen in het project.Tijdens de raadsthema-avond van dinsdag 30 maart bleek dat de gemeenteraad over het algemeen positief is over de plannen. Wel werden er vraagtekens gezet bij het tijdspad en de financiƫn. Binnen negen maanden moet het definitieve plan namelijk voorliggen. Jan Wijnen riep het College van B&W op niet in de plannen te blijven hangen als de ideale situatie niet haalbaar blijkt te zijn.