Flinke gaten in komende begrotingsjaren voor gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas staat er de komende jaren niet al te best voor in de begroting. Wethouder Thijs Kuipers deelde dit mee aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas tijdens een bespreking van de begroting op dinsdag 30 maart. Zo komt de gemeente in 2021 en 2022 tweemaal meer dan een miljoen tekort.

De verantwoordelijk wethouder heeft aan de raad de eerste cijfers van de begroting van 2021 tot 2025 gepresenteerd. In juli ligt de eindversie van het document bij de raad voor. “Ons eigen vermogen is de afgelopen jaren afgenomen, dat is niet iets nieuws”, zegt wethouder Kuipers. “Veel van onze inkomsten ontvangen we van het Rijk. Dat wordt de komende jaren ook minder. Hoeveel minder weten we nog niet precies en daarom is het ook lastig om nu een precieze begroting voor te leggen.”

Waterig plusje
De gemeente schat dat in 2021 een tekort is van 1,1 miljoen en in 2022 een tekort van 1,2 miljoen euro. “Dat is natuurlijk niet goed voor onze kas, maar door een aantal toekomstige posten kunnen we niet anders dan interen.” Kuipers duidt hiermee op minder geld vanuit de overheid en zaken als de nieuwe Omgevingswet, het klimaatakkoord en de inburgering van arbeidsmigranten. De jaren daarna gaat het wat beter. Naar verwachting speelt de gemeente in 2023 quitte en gaan we in 2024 en 2025 erop vooruit. “Eerst met 800.000 euro en daarna zakken we naar 100.000 euro. Dat klinkt als veel geld, maar op een begroting zoals die van Horst aan de Maas is dat niets. We kunnen dus spreken van een waterig plusje.” De gemeente zal daarom ergens moeten gaan bezuinigen. “Dat kan bijvoorbeeld bij de ambtelijke dienstverlening of het verhogen van de belastingen.”

Onbekende kostenposten
De cijfers die wethouder Kuipers aan de gemeenteraad presenteerde staan niet voor honderd procent vast. “Veel grote bedragen zijn voor ons nu nog onbekend”, zegt Kuipers. “Zo is het nu lastig in te schatten wat ons de coronacrisis gaat kosten en zijn ook de cijfers rondom de stikstofproblematiek niet helemaal bekend.” Daarnaast krijgt Horst aan de Maas, net als alle andere Nederlandse gemeenten, minder geld vanuit het Rijk. De Horster gemeenteraad gaat er uiteindelijk over om al deze gaten te vullen. Dat wordt duidelijk tijdens de behandeling van de begroting in juli dit jaar.

Tekst: Niels van Rens