Behoud de Parel eist betere controle intensieve veehouderij

Vereniging Behoud de Parel vindt dat de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg tekort schieten bij het controleren van intensieve veehouderijen op milieueisen. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de gemeente.

Vereniging Behoud de Parel heeft aan alle gemeenten in Limburg een brief geschreven om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC-bedrijf te controleren en actualiseren.
In de vergunningen moet dan opgenomen zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT (Best Beschikbare Technieken) -eisen.
Eerder verzocht de vereniging aan Gedeputeerde Staten te controleren of voldaan werd aan de milieueisen. In de reactie van Gedeputeerde Staten van Limburg geeft GS aan dat de provincie niet bevoegd is om op te treden bij IPPC-veehouderijen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Een vreemde gang van zaken vindt Behoud de Parel, die vindt dat gemeente en provincie nu al te kort schieten bij het controleren. GS geeft namelijk aan in een reactie op Behoud de Parel dat zij denkt pas uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 aan de verplichting te voldoen. "Provincie en gemeenten ontlopen hun verantwoordelijkheid, schieten zwaar te kort en dat leidt tot een voortdurende belasting van het woon- en leefklimaat van burgers en de natuur", aldus de vereniging.