SP: financiële bijdrage voor bieb en omroep

SP Horst aan de Maas wil dat het College van B&W de bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas tegemoet komt in de kosten voor de verhuizing naar 't Gasthoês in Horst. Zij wil dat het college de eerder door de bibliotheek gevraagde 66.000 euro toekent en daarnaast de omroep financieel ondersteunt bij de verhuizing.

De SP verwijst in haar oproep naar een interview dat directeur-bestuurder Fons Steggink van de bibliotheek onlangs gaf. Daarin stelt hij dat het bedrag dat Horst aan de Maas per inwoner bijdraagt laag is in vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast vroeg de bibliotheekorganisatie eerder om een bedrag van 66.000 euro voor de verhuizing naar 't Gasthoês. In het gevraagde bedrag waren onder andere de kosten voor de verhuizing meegenomen, net als de aanschaf van een uitgebreider keukenblok, de aanleg van wifi-punten, het realiseren van extra werkplekken en de aanschaf van planten. Het college wilde echter maximaal 10.000 euro bijdragen, het uitgangspunt bij de verhuizing naar ’t Gasthoês is namelijk dat organisaties zo veel mogelijk zelf zorg dragen voor de kosten. "De bibliotheek kampt al jaren met tekorten", stelt de SP in haar brief aan het college. "Toch wil de wethouder dat, koste wat kost, de bibliotheek meeverhuisd naar het Gasthoês. Eerder is steeds gezegd dat de bibliotheek terug moest komen naar gemeenteraad en wethouder als zij het financieel niet meer zouden redden. Nu doet de bibliotheek dit en geeft de wethouder niet thuis." Zij vraagt het college dan ook om de gevraagde 66.000 euro alsnog toe te kennen.

Ook wil de politieke partij dat Omroep Horst aan de Maas financieel geholpen wordt, nu zij twee maanden de tijd heeft om te onderzoeken of zij door kan gaan als professionele organisatie. De SP vindt dat de omroep in elk geval ondersteund moet worden bij de verhuizing.