Groente- en fruitverwerker niet naar Californië 2

De fabriek van Hessing Supervers komt toch niet in het ontwikkelgebied Californië 2 in Hegelsom. De plannen stuitten op veel bezwaren van de buurt, reden voor de groente- en fruitverwerker om uit te wijken naar een andere locatie op Greenport Venlo. Het bedrijf blijft daarmee wel in Horst aan de Maas.

Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en Dijkerheideweg in Horst. Enkele maanden geleden werd bekend dat een groenteverwerkingsbedrijf zich wilde gaan vestigen in het gebied, met daarbij de huisvesting van arbeidsmigranten. Omwonenden van de St. Jorisweg en Van Elzenweg kwamen in het verweer tegen de plannen. Zij vreesden onder andere een toename van sluipverkeer en verkeersoverlast.
Uit gesprekken met de omwonenden en gemeente heeft Hessing geconcludeerd dat de bezwaren niet zomaar van tafel gehaald kunnen worden, schrijft directeur Frank Hessing in een brief aan het College van B&W. Dat zou betekenen dat de bouw van de fabriek vertraging op zou lopen.

Motie
Hessing heeft daarop besloten de snijderij op één van de werklocaties van Greenport Venlo in de gemeente Horst aan de Maas te gaan realiseren. "Hessing gaat zich vestigen in Klaver 5 in Greenport Venlo", licht een woordvoerder van de gemeente toe. Deze locatie in Klaver 5 ligt ook binnen het grondgebied van Horst aan de Maas. Het bedrijf wordt gerealiseerd aan de Maarten de Vriesstraat, dit is een nieuwe straatnaam voor de Dorperdijk in Sevenum." In november vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd opgeroepen een alternatieve locatie te verkennen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, in plaats van de beoogde locatie in het plangebied. "Dat proces moet nu in gang gezet worden", aldus de woordvoerder. "Mocht de alternatieve locatie uiteindelijk niets worden, dan staat de mogelijkheid open alsnog naar Californië 2 te gaan door gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid die in het bestemmingsplan is opgenomen."