Fusie De Horizon en De Dobbelsteen

Basisscholen De Horizon en De Dobbelsteen in Sevenum gaan fuseren. De planning is dat de scholen vanaf 1 augustus 2021 onder een nieuwe naam verder gaan.

De teams van de twee basisscholen werken al enkele jaren informeel samen, geeft directeur Judith Geurts aan. “We zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar een vorm van onderwijs die meer gericht is op eigenaarschap en hoe we kinderen daarin kunnen begeleiden. Tegelijkertijd zetten we daarbij leerkrachten in op hun expertise. Sinds een aantal jaar werken we op De Dobbelsteen met Unitonderwijs, op De Horizon zijn we daar dit schooljaar mee begonnen. In deze vorm van onderwijs vragen we de leerling wat hij wil leren en wat zijn motivatie is. Een Unit bestaat uit meerdere stamgroepen waar drie tot vier leerkrachten samen verantwoordelijk voor zijn. Omdat het zonde is om voor beide scholen steeds het wiel opnieuw uit te vinden, werken beide schoolteams al intensief samen. Formeel was er nog geen sprake van een fusie, maar de docenten voelden zich wel al collega’s. We spreken al dezelfde taal, dus het is een logische stap.”

De komende maanden staan in het teken van het verdere fusieproces. Er gewerkt aan een nieuwe (school)visie. Ook krijgt de school een nieuwe naam. De verwachting is dat hier in januari 2021 meer duidelijkheid over is. Samen wordt er gewerkt aan één school, die voorlopig gehuisvest wordt in de twee voormalige schoolgebouwen. Uiteindelijk gaan alle klassen samen in één schoolgebouw, dat gepland staat in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waar de gemeenteraad zich in december over buigt. Geurts: “Het schoolgebouw vormde voor de ouders het grootste struikelblok met betrekking tot de fusie. De onderbouw wordt namelijk voorlopig gehuisvest in De Dobbelsteen en de bovenbouw in De Horizon. Het kan dan voorkomen dat één kind les krijgt in De Dobbelsteen en het ander in De Horizon. Ik begrijp dat sommige ouders dat niet fijn vinden.”
In het Integraal Huisvestingsplan is opgenomen dat het gebouw van De Horizon, gevestigd aan Den Eigen, de locatie wordt voor de nieuwe school. Dit pand wordt daarvoor dan verbouwd. Daarvoor wordt in het IHP een bedrag gereserveerd van 5 miljoen euro.

Tekst: Marieke Vullings