Gemeente neemt N554 niet over

De gemeente Horst aan de Maas gaat niet de provinciale weg N554 overnemen van de provincie Limburg. Er is onder andere geen overeenstemming bereikt over de kostenbijdrage voor achterstallig onderhoud.

De gemeente is sinds 2017 in onderhandeling met de provincie over de overname van zowel de N554 (de weg van Tienray naar Meerlo) als de N556 (de weg van Horst naar Sevenum). Al eerder werd besloten om deze laatste weg niet over te nemen, omdat de verkeerssituatie op de N554 urgenter was. Er zijn namelijk al jaren veel klachten over de weg tussen Tienray en Meerlo, met name over de snelheid en drukte op deze route. In 2017 inventariseerden de dorpsraden van Meerlo en Tienray de klachten nog in een bewonersonderzoek.
Het College van B&W heeft nu alsnog besloten om het beheer van de N554 niet over te nemen van de provincie. Eerder werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college opdracht kreeg ook de kosten voor de benodigde verkeerskundige aanpassingen voor verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid te betrekken in de gesprekken. Volgens het college is inmiddels gebleken dat de provincie niet bereid is hiervoor voldoende financiƫle middelen ter beschikking te stellen. Er is onder andere geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de bijdrage voor achterstallig onderhoud en verkeerskundige aanpassingen op het weggedeelte. Het zou gaan om een verschil van 1,5 miljoen euro. Omdat de gemeente het verschil niet uit eigen middelen kan aanvullen is besloten de weg niet over te nemen.