Gemeente doet beroep op moreel besef voor betaalbare zorg

De gemeente Horst aan de Maas gaat meer beroep doen op haar inwoners zodat ze zelf actie ondernemen om ondersteuning en zorg te organiseren. De gemeente krijgt minder inkomsten vanuit het Rijk en probeert daarom bewustwording te creëren bij haar inwoners zodat zij de zorg voor eigen kosten neemt of een andere oplossing zoekt.

Het morele beroep is volgens de gemeente ontzettend nodig. 'Als het kán, doe het (nu al) zelf!' wordt de actie genoemd. "We gaan nog nadrukkelijker in gesprek met inwoners over het inzetten van de eigen mogelijkheden om ondersteuning en zorg te organiseren, en waar mogelijk te betalen", zei Lotte Kateman, beleidsmedewerker samenleving bij de gemeente Horst aan de Maas tijdens een themabijeenkomst op dinsdag 17 november. "Zo blijft hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikbaar en betaalbaar voor iedereen die het nodig heeft."

Bewustwording creëren
Want de gemeente Horst aan de Maas staat voor een uitdaging in de toekomst op het gebied van zorg. De kosten stijgen en de middelen vanuit het Rijk worden steeds minder. Daarom is de gemeente bezig met het opzetten van nieuwe en verbeterde methoden. "We zitten er dicht op", zegt Kateman. "Maar we zien gewoon dat we financiële ruimte missen en daardoor onze zorgbehoevenden geen optimale ondersteuning kunnen bieden. Die verantwoordelijkheid moeten we als gemeente zelf nemen. Daarom gaan we vanaf nu bewustwording creëren bij deze mensen."

Met een presentatie van drie casussen werd uitgelegd hoe de gemeente voortaan gaat werken. "Stel iemand heeft een scootmobiel nodig. Deze persoon klopt aan bij de gemeente en vraagt om medewerking om dit hulpmiddel te betalen, dan proberen wij met hem of haar te kijken of er ook andere oplossingen zijn in plaats van aan te kloppen bij de gemeente. Dit is vaak een dure stap. Wellicht kan de omgeving helpen of kan deze persoon zelf opdragen voor de kosten. Deze bewustwording proberen we dan te creëren."

Brief
Bewustwording creëren is niet altijd even makkelijk. Niet iedereen heeft een goed gevulde portemonnee om zo'n scootmobiel te betalen of heeft familie en vrienden om zich heen om bijvoorbeeld thuiszorg op te pakken. Daar zit voor de gemeente momenteel een lastig knelpunt. Deze kwestie speelt niet alleen in Horst aan de Maas, ook andere gemeenten ervaren moeilijkheden. "Daarom hebben we met alle gemeentes van Noord-Limburg een brief gestuurd naar Den Haag met de vraag of er geld kan vrijkomen om dit soort problemen op te lossen."

Glad ijs
Richard van der Weegen (VVD) is kritisch op deze methode. "Ik snap waarom deze stap wordt genomen", zei hij. "Maar op het moment dat we aan onze inwoners gaan vragen of degene het wellicht zelf kan betalen, begeef je je op glad ijs. Ik heb dan het gevoel dat we inkomstenpolitiek bedrijven. De vraag is: willen we deze vraag stellen? Het kan zijn dat inwoners zich dan onder druk voelen gezet. Wettelijk gezien mag het dan misschien wel, maar willen we dit als gemeente?" Annemie Craenmehr (CDA) geeft Van der Weegen gelijk. "Hiervoor moeten we inderdaad oppassen, maar een richtinggevend gesprek is zeker goed om te doen."

Tekst: Niels van Rens