Horster raad wil geen OZB-verhoging van 3 procent in 2021

De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt toch niet verhoogd in de begroting van 2021. Een aantal politieke partijen staken daar een stokje voor tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 12 november.

De verhoging van de OZB is geen populaire ingreep. Veel gemeenten in Nederland verhogen in de komende begroting deze belasting. Onder andere door de coronacrisis zijn gemeenten genoodzaakt om deze stap te zetten. Ook het College van B&W van Horst aan de Maas stelde voor om de OZB te verhogen, met 3 procent, maar de coalitiepartijen CDA, Essentie, PvdA en D66+GroenLinks zien dit niet zitten.

Loes Wijnhoven (CDA) was resoluut in haar begrotingsbetoog: "De OZB-verhoging is het allerlaatste wat verhoogd mag worden. Hier zijn wij geen voorstander van en dit mag niet doorgaan." Ook Yvonne Douven, de nieuwe fractievoorzitter van VVD is tegen de verhoging. "Het mag niet dat de inwoners van de gemeente met een eigen woning op moeten dragen voor de tekorten van de gemeente", zei ze.

Onder druk
Wethouder financiƫn Thijs Kuipers probeerde de OZB-verhoging nog te redden. "Wij ontraden u dit", zei hij. "Maar als ik kijk naar de stemverhoudingen weet ik ook dat mij dit niet gaat lukken. De begroting en ons saldo staan onder druk. Door de verhoging van de OZB te schrappen, komt onze begroting nog meer onder druk te staan. Dat betekent dat we na een tijdje opnieuw moeten komen met nieuwe ombuigingen, dat willen we niet." De coalitie stelde een aantal andere posten voor om op te bezuinigen en daarmee een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Onder andere wordt de verkoop van pachtgronden in 2022 geschrapt. "Het college geeft een heldere reactie op het amendement, maar de OZB moet geen sluitpost zijn van de begroting", zei Bram Hendrix van Essentie.

Tekst: Niels van Rens