Bezwaar bouwplannen Luisch Hof

Omwonenden van het nieuwbouwplan Luisch Hof in Broekhuizen hebben bezwaar aangetekend tegen de invulling van het bouwplan voor 31 woningen op het perceel. Zij vrezen onder meer voor hun privacy en zijn bang dat starters geen mogelijkheid krijgen om een huis te kopen.

In 2009 werd al een vergunning verleend voor woningbouw op deze locatie. Het plan was toen om tien vrijstaand-geschakelde woningen en acht twee-onder-een-kapwoningen te bouwen. Dit project is toen niet gerealiseerd, de bouwvergunning is echter nog steeds geldig. Het bouwplan is nu aangepast voor de bouw van 31 woningen, waaronder levensloopbestendige- en rijtjeswoningen voor onder andere starters.
Bewoners van de Sef van Megenlaan, waarvan de percelen grenzen aan het nieuwbouwplan, zijn niet blij met de plannen. Zij zijn onder andere bang dat hun privacy wordt aangetast, onder meer omdat de toekomstige eigenaren dakkapellen mogen plaatsen.
Daarnaast staat in het plan dat er per woning maximaal tien personen mogen wonen en dat per straat in maximaal 10 procent van de woningen arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Volgens de bezwaarmakers zijn de nieuwe woningen niet geschikt voor zoveel bewoners. Daarbij zou Luisch Hof hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de huisvesting van inwoners van Broekhuizen. Arbeidsmigranten hebben geen emotionele binding met de gemeenschap, zeggen ze.

Verder willen de omwonenden dat wordt gewaarborgd dat de woningen die worden verkocht ook daadwerkelijk worden bewoond door de kopers en niet worden doorverhuurd. Zij vinden dat starters anders benadeeld worden. Ook willen zij dat er een nieuw trapveldje aan wordt gelegd, omdat het huidige speelveld wordt opgeofferd voor de huizen. Verder moet de afsluiting voor voertuigen op de Sef van Megenlaan gehandhaafd worden om verkeersoverlast in de toekomst te voorkomen, zeggen de buurtbewoners.