Eendracht maakt Macht

Horst aan de Maas kende in het verleden tientallen molens, waarvan er vandaag de dag nog maar enkele in het landschap terug te vinden. De redactie dook de archieven in en haalde geschiedenis van enkele molens naar boven. In deze aflevering molen Eendracht maakt Macht in Meterik.

Deze windmolen staat sinds 1899 op Meteriks grondgebied, net buiten het centrum. De molen is een goed voorbeeld van hoe een kleine gemeenschap het samen voor elkaar kreeg iets op te bouwen.
Tot 1899 gaan de inwoners van Meterik in Horst naar de kerk om een mis bij te wonen. Zelf heeft Meterik in die tijd geen kerk en is Horst de meest voor de hand liggende keuze. Vanaf 1891, als in America de Sint-Jozef Kerk met volle ondersteuning van de gemeente Horst en het bisdom wordt gebouwd, wensen de inwoners van Meterik echter een eigen kerk. Na verschillende verzoeken om subsidie bij de gemeente die telkens werden afgewezen, richt een aantal Meteriknaren een voorlopig bestuur op om haar doel te bereiken. Joh. Drabbels, P.J. Tacken en P. van Tiel gaan uit naam van dit bestuur naar de pastorie in Horst. Daar krijgen ze te horen dat eerst aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden, voordat Meterik een eigen parochie krijgt. Ze moeten zelf zorgen voor de bouw van een kapel en een rectoraat en ze dienen elk jaar 500 gulden bij te dragen voor het onderhoud. Er wordt opnieuw geen subsidie toegekend aan de bouw van een kerk in Meterik.
Om die reden gaan de heren Drabbels, Tacken en Van Tiel rond in het dorp en zij halen hiermee 33.000 gulden op voor de bouw van een kerk. De directeur van de
coöperatieve melkfabriek in Meterik,
J.J.H. Jenniskens, komt op dat moment met het idee om een coöperatieve windmolen op te richten om daarmee de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de kerk te kunnen betalen. Met een renteloze lening van de heer Drabbels wordt een molen uit Zuid-Holland gekocht en neergezet in Meterik. Drabbels stelt zijn grond beschikbaar voor zowel de bouw van de molen als de bouw van de kerk. Op tweede kerstdag 1899 draait de molen voor het eerst en op 1 januari 1900 begint de molen met haar productie door molenaar Jan Kessel. Later zal de molen nog tien andere molenaars kennen.
In het rectoraat, dat later dat jaar klaar is, wordt een coöperatieve winkel geopend. Deze wordt gedraaid door de dochters van Kessel.
Met de opbrengsten van deze winkel worden de bouw van de kerk en de molen bekostigd. In het eerste jaar wordt in de molen 670 ton graan gemalen. Met de winst die hieruit behaald wordt, worden de eerste kerkbanken voor in de kapel betaald.
De opbrengst van het graan uit de molen wordt in de twintigste eeuw voor meer gebruikt dan alleen het onderhoud van de kerk. Zo wordt met het geld de fanfare opgericht en worden hiervoor instrumenten aangeschaft. In 1932 draait de molen een recordgewicht aan graan. Er wordt dat jaar 1.180 kilo graan gemalen.
De molen wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder gebruikt en overleeft de oorlog, in tegenstelling tot een aantal andere molens in de gemeente. In 1950 wordt de molen gerestaureerd en voor tien jaar stilgezet. Hierdoor is restauratie in 1962 opnieuw nodig. Tien jaar later koopt de voormalige gemeente Horst de molen om deze te bewaren voor de toekomst. In 1990 ondergaat de molen nog een grote restauratie. Vanaf 1994 is het beheer van de molen in handen van de stichting Molen Eendracht Maakt Macht. Vandaag de dag draait de molen nog steeds en kan deze worden bezocht.
Kijk voor meer informatie op www.molenmeterik.nl

Bron: Stichting Heemkunde Meterik