Kritiek op provinciebestuur dossier Willems

Gedeputeerden Ruud Burlet en Robert Housmans van provincie Limburg hebben flinke kritiek gekregen van diverse statenleden op het dossier Willems. Onder andere D66 en SP vinden het onbegrijpelijk dat de mestverwerker uit America diverse overtredingen heeft begaan, zonder dat daar handhavend tegen is opgetreden. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 16 oktober.

Willems verwerkte de afgelopen jaren veel meer mest dan volgens de vergunning was toegestaan. Ondanks dat werd de vergunning om mest te verwerken niet ingetrokken, maar zelfs uitgebreid van 58.000 ton naar 450.000 ton mest. “Dat is niet uit te leggen”, merkte Marlou Jenneskens van D66 op. “Dit is een bedrijf dat dag na dag, week na week en jaar na jaar de vergunning met voeten mag treden en dan zelfs nog mag uitbreiden. Het lijkt alsof Willems met allerlei overtredingen weg kan komen.” Kathleen Mertens (GroenLinks) vroeg zich af waarom het bedrijf niet eerder tijdelijk was gesloten of de vergunning ingetrokken. “Dit is een pijnlijk dossier en niet goed voor ons beeld als handhaver en vergunningverlener”, stelde ze.
Omwonden klagen al langer over stankoverlast van het mestverwerkingsbedrijf. Namens hen sprak Andries Brantsma in die aangaf een vieze baggersmaak in zijn mond te hebben van ‘het hele spel’. “Alleen een blind paard zou die overtredingen niet gezien kunnen hebben. De provincie steunt een structurele overtreder.” Hij sprak van een onbetrouwbaar en falend provinciebestuur.
Volgens gedupeerde Burlet worden de omwonenden wel degelijk serieus genomen. “Het is een ingewikkelde zaak. Het college heeft dwangsommen opgelegd en die hebben effect gehad. We hebben zeker ingegrepen en zijn niet stil blijven zitten.”