'Veel jongeren proberen zich juist aan de regels te houden’

Met de continu veranderende coronamaatregelen, is het voor jongeren niet makkelijk om te weten waar ze aan toe zijn. Dat erkent ook jongerenwerker Freddy van de Laar van Synthese. Hij pleit dan ook voor een goede communicatie tussen gemeente Horst aan de Maas en jongeren.

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt en er sprake is van een tweede golf, zijn de maatregelen weer aangescherpt. Zo heeft de horeca de deuren voor een tweede keer moeten sluiten, net als de sozen. “Toen de eerste beperkingen door corona van kracht werden heeft het jongerenwerk een online-meeting georganiseerd tussen sozen en gemeente”, licht Van de Laar toe. “Er wordt veel gesproken over jong zijn in coronatijd. Want wat kan wel en wat kan niet? In dit overleg heeft de gemeente uitleg gegeven over de maatregelen en sozen konden ter verduidelijking vragen stellen. Dit was een goed gesprek met over en weer waardering en respect. Door de stapsgewijze versoepeling afgelopen zomer en de aanscherping van de regels van dit moment, veranderen de maatregelen continu. Dit vraagt om een grote aanpassingsvermogen van alle betrokken partijen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen met elkaar het gesprek moeten blijven voeren om miscommunicatie te voorkomen.”
Van de Laar vindt het jammer dat er teveel wordt gefocust op wat niet kan “Het is jammer dat er in de samenleving veel gesproken wordt over wat we vanuit de beperkingen niet meer mogen doen. Ik pleit ervoor om het gesprek in de samenleving op te starten over wat we nog wel mogen en hoe we dit veilig en verantwoord mogelijk kunnen maken. En hierbij moeten we ook vooral de jongeren betrekken. Zij zitten vaak vol met ideeën om toch nog iets van deze tijd te maken. En laten we dan vooral eens kijken of we oplossingen kunnen aandragen wat we de jongeren eventueel wel kunnen bieden.” De afgelopen tijd worden vooral jongeren aangesproken op hun gedrag en worden zij verweten dat de besmettingen weer stijgen. Van de Laar geeft aan dat niet alleen jongeren het lastig vinden om zich aan de maatregelen te houden. “Ook de wat oudere generaties worstelen hiermee. En bovendien is het nooit goed als je een hele groep aanspreekt op basis van uitzonderingen. Er zijn meer jongeren die zich zo goed mogelijk aan de regels proberen te houden en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen, dan dat er jongeren zijn die hier lak aan hebben. Maar als je als gehele groep steeds wordt aangesproken en verantwoordelijk wordt gesteld, dan werkt dat niet motiverend.”
Hij geeft aan graag in gesprek te gaan met de jongeren en ook veel positieve reacties te krijgen van onder andere de keten. “Ze vinden het fijn dat we in deze periode graag met ze meedenken wat nog wel kan zodat men elkaar op een veilige manier kan blijven ontmoeten.”

Test: Marieke Vullings