Nieuwe stichting gaat zich inzetten voor kwetsbare medemens

Jan Terburg uit Horst, oud-voorzitter van het WinterZon Festival, heeft het initiatief genomen een nieuwe stichting op te zetten. De nu nog naamloze stichting wil zich inzetten voor de kwetsbare medemens.

Na 25 jaar besloot Terburg zijn functie als voorzitter van het WinterZon Festival, een muziekfestival voor mensen met een beperking, neer te leggen. “In die jaren ben ik er achter gekomen dat het steeds moeilijker is om een evenement voor deze doelgroep te organiseren. Vanuit een instelling moet veel geregeld worden, denk aan begeleiding en vervoer, en daar zijn niet altijd de financiën voor. Als je dan met de mensen praat, blijk dat zij vooral behoefte hebben aan kleinschalige activiteiten op locatie.” De nieuwe stichting wil zich daar voor gaan inzetten. “Ons doel is het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor de kwetsbare medemens in de breedste zin van het woord”, aldus Terburg. De stichting richt zich niet alleen op mensen met een beperking, geeft Miek van Rens uit America aan. “Het gaat om kwetsbare mensen, die bijvoorbeeld eenzaam zijn of het niet zo breed hebben of ouderen. Door voor hen iets te organiseren, hopen we ze even een onbezorgde tijd te geven.”
Het bestuur van de stichting telt vijf mensen afkomstig uit diverse dorpen in de gemeente en met een leeftijd tussen de 22 en 70 jaar. Terburg heeft voorlopig de rol van voorzitter. “We hebben al 122 vrijwilligers klaarstaan, 86 daarvan hebben afgelopen weekend meegeholpen tijdens de Slotconcerten van Rowwen Hèze in America. De vergoeding die ze daarvoor krijgen is voor de stichting. ” Om er achter te komen waar nu precies behoefte aan is, heeft de stichting ruim honderd instellingen en organisaties aangeschreven. Maar mensen kunnen ook individueel hun wensen indienen. Van Rens: “Stel dat iemand vroeger graag een instrument wilde bespelen, maar toen niet de mogelijkheid had, dan kunnen wij er nu misschien voor zorgen dat dit alsnog lukt. Wat we echter het liefste willen is dat mensen zelf met hun ideeën komen.” “We willen starten in de gemeente Horst aan de Maas en het daarna verder uit gaan rollen, tot over de provinciegrenzen heen”, vult Terburg aan.
Hoewel bestuur en vrijwilligers klaarstaan om aan de slag te gaan, mist de stichting nog één ding: een naam. Terburg: “We hebben al van alles bedacht, maar dé naam nog niet gevonden. Daarom vragen we mensen hun ideeën aan ons door te geven. Voor degene die de winnende naam bedenkt, hebben we een leuke attentie.”
Namen voor de stichting kunnen doorgegeven worden tot 16 november aan Jan Terburg via jwterburg@ziggo.nl Voor meer informatie kan ook contact met hem worden opgenomen.