Campagne op Venrayseweg in Horst

Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft dit najaar besloten de maximum snelheid op de Venrayseweg te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Met deze maatregel hoopt men de verkeersveiligheid op de weg tussen Horst en Castenray te verbeteren.

Deze maand voert de gemeente, samen met bedrijven en aanwonenden, campagne om gebruikers van de weg zich aan de nieuwe snelheidslimiet te herinneren. Doordat er verschillende grote bedrijven langs deze weg liggen, ontstonden er regelmatig onveilige situaties bij de in- en uitritten van de bedrijven. De reden was vooral het grote verschil in snelheid tussen het aankomende en vertrekkende vrachtverkeer en passerende auto’s. Een andere reden was dat de verbindende functie tussen Horst en Venray overgenomen is door de parallel liggende A73.
Bedrijven en aanwonenden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het project. Vanuit de campagne ‘Veilig op weg’ is in de maand november met hen een bewustwordingscampagne opgezet onder de naam ‘Rij jij ook 60?’. Naast posters in de bushaltes in Horst en Castenray en sandwichborden langs de weg, zijn er daarom ook spandoeken terug te vinden tegen hekken van bedrijven en is door een bewoner een tuindoek geplaatst met dezelfde boodschap.
De 60-kilometercampagne wordt als eerste gedraaid op de Venrayseweg. In 2019 zal deze een vervolg krijgen op andere 60-kilometerwegen binnen de gemeente Horst aan de Maas.