Omwonenden niet blij met plannen Californië 2

Bewoners van de St. Jorisweg, Van Elzenweg en Niesweg in Hegelsom en de aansluitende Dijkerheideweg in Horst, maken zich grote zorgen over de voorgenomen vestiging van een groenteverwerkingsbedrijf in kassengebied Californië. Ze vrezen met name voor verkeersoverlast in de buurt en zijn bang dat het nabijgelegen natuurgebied ‘t Ham ingesloten wordt door industrie.

Vanuit de buurtbewoners is gezamenlijk een zienswijze opgesteld tegen de plannen, die ondertekend is door alle omwonenden, waaronder Pieter Driessen en Peter Bouten. Al eerder, in 2012 bij de ontwikkeling van Californië 1, trok de buurt aan de bel bij de gemeente. Het kassengebied trok meer verkeer aan wat ervoor zorgde dat de St. Jorisweg een sluiproute werd voor vrachtverkeer op weg naar de bedrijven. Uit de verkeersanalyse die gemaakt is ten behoeve van het bestemmingsplan voor Californië 2 blijkt dat er zo’n 2.800 verkeersbewegingen per etmaal worden verwacht. “En daar zitten we zeker niet op te wachten”, zegt Driessen. Bouten voegt toe: “Het is een hele smalle weg waar veel fietsers en wandelaars gebruik van maken, met zoveel verkeer erbij gaat dat nooit goed komen. Voor een bezoek aan de supermarkt is de St. Jorisweg voor de arbeidsmigranten de kortste en meest logische route.” Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en Dijkerheideweg in Horst. Het gebied zou plaats moeten gaan bieden voor de ontwikkeling van 40 hectare glastuinbouw en 11 hectare voor een groenteverwerkingsbedrijf, met daarbij huisvesting van internationale werknemers.

Natuur opofferen

Dat de buurt niet blij is met de plannen, is een understatement. Wat vooral een doorn in het oog is, is het feit dat ze niet op de hoogte zijn gebracht van de ontwikkelingen in het gebied. “Er is geen enkele vorm van buurtdialoog geweest”, geeft Driessen aan. “Tot nog toe is het eenrichtingsverkeer. We zijn de deuren langsgegaan en mensen schrokken er echt van toen ze over de voorgenomen plannen hoorden. De meesten wisten nergens van.” Ze vragen zich af welk belang de gemeente heeft bij de ontwikkeling van het gebied. “Daarnaast zijn de plannen in strijd met de ambitie van de Gezondste Regio”, zegt Bouten. “We hebben niets tegen het verwerkingsbedrijf en de vestiging van arbeidsmigranten, maar niet op deze plek. Daarbij zijn in dit bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden opgenomen om de bedrijfsactiviteiten te kunnen verbreden naar logistiek en/of maakindustrie, als het groenteverwerkingsbedrijf in de toekomst zou verdwijnen.” Driessen: “We hebben geen zin in hoge fabriekshallen in onze achtertuin en het nu nog open natuurgebied komt op deze manier ernstig onder druk te staan.” Ook de komst van nog eens driehonderd extra arbeidsmigranten zien ze met lede ogen aan. “Er wordt gesproken over tijdelijke huisvesting van tien jaar. Maar het blijkt dat dit na acht jaar al heroverwogen en verlengd kan worden. Niets zo definitief als tijdelijk dus. Er wordt nu al veel afval gedumpt in de Hegelsomse bossen en zaken worden vernield. We zijn bang dat dat alleen maar meer gaat worden. Moet je dit laatste restje natuur opofferen voor zo’n project?”

Meerwaarde
Vorige week hebben de buurtbewoners samen met wethouders Rudy Tegels, Roy Bouten en de initiatiefnemer rond de tafel gezeten. Gerustgesteld zijn ze echter niet na het gesprek. Integendeel zelfs. Een antwoord op de vraag wat nou de concrete meerwaarde voor de regio zou moeten zijn bleef volgens hen uit. “Extra werkgelegenheid werd als argument genoemd, maar met de huidige ervaring rondom de vergelijkbare ‘dozen’ op Trade-Port blijkt dat de regio hier niet of nauwelijks van profiteert.”
De politiek heeft zich inmiddels ook gemeld bij de buurt. Deze week is er een gesprek met alle fractievoorzitters. “We hopen de politieke partijen daarmee een denkrichting mee te kunnen geven”, aldus Driessen. “Het is belangrijk dat de gemeente zich af gaat vragen of ze dit wel allemaal wil.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: gemeente Horst aan de Maas