Wethouder: ‘Hoe dan ook bibliotheek in Gasthôes’

Er komt hoe dan ook een bibliotheekfunctie in ’t Gasthôes in Horst. Dat zei wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 november.

Gemeente Horst aan de Maas maakte vorige week bekend dat zij de subsidie voor BiblioNu niet naar de gevraagde 724.000 euro verhoogt. In plaats daarvan ontvangt de bibliotheekorganisatie in 2019 531.145 euro, hetzelfde bedrag als in 2018. Volgens het College van Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas is een verhoging niet verantwoord, omdat momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie van BiblioNu. “Wanneer het subsidiebedrag gelijk blijft, dan rest ons een grove bezuinigingsoperatie uit te gaan voeren”, liet Jimmy Hendriks, directeur-bestuurder van BiblioNu, desgevraagd toen aan dit blad weten. Dat betekent onder andere dat er gesneden moet worden in de dienstverlening. Wethouder Geurts gaf al eerder aan dat besparen op de bibliotheek op school niet aan de orde is. Wel zou er bezuinigd kunnen worden op de boekencollectie of de openingstijden zouden worden beperkt. “Maar dat is een verantwoordelijkheid van de bibliotheek, zij moeten daarin de keuzes maken”, aldus Geurts. Hij erkende dat een faillissement in theorie mogelijk is. “De subsidie is ervoor dat de bibliotheek in 2019 overeind kan blijven, we willen namelijk niet dat ze failliet gaat.” Dat was ook de mening van Jos Gubbels van D66+GroenLinks: “Een bibliotheek hoort bij de gemeenschap.” Mocht BiblioNu het toch niet redden, dan heeft dat geen gevolgen voor de herinrichting van ’t Gasthôes, verzekerde Geurts de gemeenteraad. “Er komt hoe dan een bibliotheekvoorziening in ‘t Gasthôes. BiblioNu is daarvoor de beste partner. Een andere mogelijkheid zou zijn om te kijken naar de bibliotheek in de gemeenten Venlo of Peel & Maas. Ook is het een optie om de bibliotheek onder het beheer van ’t Gasthôes te laten vallen. Er zijn veel manieren om het in te richten, we hebben echter nog geen concrete ideeën.” Geurts wilde niet toezeggen extra geld toe te kennen aan BiblioNu, mocht er in 2019 al sprake zijn van een faillissement. “Mocht dit aan de orde komen, dan zullen we met een voorstel naar de raad komen hoe we dat gaan oplossen.”
Behalve gemeente Horst aan de Maas is ook gemeente Venray betrokken bij de discussie over BiblioNu. In beide gemeenten heeft BiblioNu een vestiging en op allebei de plekken is een verhuizing gepland. De gemeenteraad van Venray discussieerde dinsdag 6 november ook over de toekomst van de bibliotheek. Het college liet daar weten dat er nu nog geen extra geld naar BiblioNu gaat. "We zijn er niet om een instituut overeind te houden", aldus wethouder Anne Thielen van gemeente Venray. Wel wil de gemeente ervoor zorgen dat de bibliotheek haar activiteitenniveau op peil kan houden.