Gemeente: niet genoeg geld voor taalonderwijs arbeidsmigranten

Het ontbreekt de gemeente Horst aan de Maas aan voldoende middelen om taalonderwijs te geven aan internationale werknemers. Dat staat in een eerste evaluatie van het Beleid arbeidsmigranten 2019.

Het beleid, dat in 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld, zet onder meer in op taalonderwijs. De gemeente geeft echter aan dat dit nog niet voldoende lukt. De ambitie is om jaarlijkse honderden lessen te kunnen geven, terwijl dit de afgelopen periode maar enkele tientallen waren. Dat ligt volgens de gemeente aan de beperkte middelen. “Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangt de gemeente Horst aan de Maas geld voor de volwasseneducatie en laaggeletterdheid”, licht wethouder Roy Bouten desgevraagd toe. “Dat is jaarlijks minder dan minder dan 100.000 euro. Als we onze 2.000 nieuwe buren Nederlands willen leren hebben we ongeveer 3 miljoen euro nodig, dat is 1.500 euro per cursus bij het Bureau Educatie, én de capaciteit om mensen enthousiast te maken. Wij vinden dat die rekening deels door de rijksoverheid, maar ook door het bedrijfsleven, moet worden betaald.”
Daarnaast wil de gemeente de wijk meer betrekken als het gaat om het leren van Nederlandse taal. Bouten: “Ik denk dat het uitdagen en het uitnodigen om mee te doen, bijvoorbeeld door ze met de wijkambassadeurs uit te nodigen voor activiteiten, het beste door de wijk zelf kan worden uitgevoerd. Als er meer ontmoeting en contact in de buurt is, ontstaat er voor de arbeidsmigrant meer behoefte om Nederlands te willen leren. We willen dit ook als gemeente gaan aanmoedigen door mensen meer te stimuleren met elkaar in contact te komen én minder vertalen. We willen het leren van de Nederlandse taal stimuleren.”