Dorpsplatform Hegelsom verwijt gemeente gebrek aan daadkracht

Dorpsplatform Hegelsom verwijt zowel de gemeenteraad als het College van B&W van Horst aan de Maas een gebrek aan daadkracht en doortastendheid. Ook vindt zij dat er een gebrek is aan betrokkenheid en heldere communicatie.

In een brief gericht aan de raad en het college uit het dorpsplatform haar zorgen over dat volgens haar uitgesproken intenties niet worden vertaald in praktisch handelen. “Wij missen duidelijk beheersbare processen die meetbaar en transparant zijn, doortastendheid en daadkracht”, aldus het dorpsplatform in de brief. Zij verwijst naar het collegeprogramma waarin staat: ‘De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen is oplossingsgericht, begrijpelijk en meedenkend.’
Het dorpsplatform geeft aan binnen de gemeentelijke organisatie tegen een aantal muren aan te lopen. Zij doelt daarmee onder andere op drie private initiatieven voor woningbouw in het dorp: de voormalige A-Markt, PETC+-terrein en Stationskwartier. “Deze initiatieven juichen wij als Dorpsplatform toe en deze sluiten ook goed aan bij het Masterplan Wonen van de gemeente. Initiatieven komen alleen van de grond als de gemeente haar faciliterende rol waarmaakt. Hier gaat het echter mis. Een initiatief wordt in aanzet toegejuicht en daarna ingediend. We krijgen keurig bericht dat het plan is ingediend. Daarna wordt het helaas stil. Er wordt niet teruggekoppeld en de vastgelegde behandeltijd wordt niet gehaald.”
Volgens het dorpsplatform worden er geen knopen doorgehakt, wordt er niet voldoende gecommuniceerd vanuit de gemeente en wordt er te lang gewacht met het uitvoeren van plannen. Ze zegt dit geluid ook bij andere dorpsplatformen te horen.
De brief staat op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 27 oktober.