Zorgen over toename arbeidsmigranten door Californië 2

Er zijn ruim twintig zienswijzen bij de gemeente Horst aan de Maas binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan Californië 2. De indieners maken zich onder andere zorgen over hun woon- en leefklimaat en over de mogelijke komst van nog eens driehonderd arbeidsmigranten in het plangebied.

Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en Dijkerheideweg in Horst. In het gebied is volgens het ontwerpbestemmingsplan onder andere plek voor de ontwikkeling van 40 hectare glastuinbouw en 11 hectare voor een groenteverwerkingsbedrijf, met daarbij huisvesting van internationale werknemers. Omwonenden zijn niet blij met de plannen voor het gebied. Er zijn ruim twintig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend, waaronder ook door het buurtcollectief Horstwerweg e.o dat namens meerdere buurtbewoners bezwaar maakt. Bewoners van de omliggende straten maken zich onder andere zorgen over hun woon- en leefklimaat. Ze spreken over de toename van verkeersoverlast, geluids- en lichthinder. Ook zijn ze niet blij met de komst van enkele honderden arbeidsmigranten. “In een buurtschap als de Grubbenvorsterweg-Sevenumseweg-Horsterweg zijn de aantallen te huisvesten arbeidsmigranten veel te groot”, zegt één van de bezwaarmakers. Er is namelijk niet alleen sprake van de huisvesting van driehonderd arbeidsmigranten in het plangebied. Er zijn ook plannen voor het vestigen van werknemers aan de Venloseweg en de Horsterweg en er zijn tevens initiatieven op Venloos grondgebied. Volgens de bezwaarmakers staat het aantal geplande arbeidsmigranten in geen enkele verhouding tot het aantal dorpsbewoners. “Het economisch belang is geen juiste reden om de leefbaarheid af te breken.” De omwonenden vragen zich ook af of er nog wel behoefte is aan zo’n groot ontwikkelgebied. Zij merken op dat nog niet alle glastuinbouw, die sinds 2007 in Californië is gerealiseerd, is ingevuld. Verder geven zij aan dat de St. Jorisweg en Van Elzenweg nu al als sluipwegen worden gebruikt naar het kassengebied. Aanwonenden vrezen dat het sluip- en vrachtverkeer alleen maar verder toeneemt.
In de buurt van het plangebied ligt het natuurgebied ’t Ham en komen onder meer de kamsalamander, kerkuil en das voor. Gevreesd worden dat het leefgebied van deze dieren wordt aangetast.