Compensatie voor leefgebied steenuil

Uit onderzoek blijkt dat zich op het terrein aan de Westsingel in Horst, waar de nieuwe brandweerkazerne gebouwd gaat worden, ten minste één steenuil bevindt. Het verlies van leefgebied voor de uil wordt gecompenseerd aan de andere kant van de Stationsstraat door een perceel in natuurgebied ’t Ham.

De huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Americaanseweg voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Daarnaast is op hetzelfde terrein de locatie van Openbare Werken gevestigd. De medewerkers van Openbare Werken zijn al enige jaren gehuisvest in tijdelijk units. Met het verplaatsen van de brandweerkazerne is het mogelijk om de units te verwijderen en een duurzame oplossing te realiseren, geeft de gemeente aan. De nieuwe locatie aan de Westsingel is beter bereikbaar dan die aan de Americaanseweg, wat weer gunstig is voor de aanrijtijden. Uit onderzoek is echter gebleken dat zich op het beoogde terrein het territorium van een steenuil bevindt. Volgens gemeente Horst aan de Maas is de kans groot dat dit gehele gebied op termijn een andere functie gaat krijgen. Nu is de bestemming nog agrarisch, maar dit kan in de toekomst veranderen in wonen of bedrijventerrein. In overleg met de gemeente en provincie Limburg is er daarom voor gekozen om, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, het verlies van leefgebied in één keer te compenseren.
Aan de zuidkant van Horst en ten noorden van natuurgebied ’t Ham bevindt zich een perceel van 1,58 hectare, dat hiervoor wordt ingericht. Volgens Bureau Meervelt, dat in opdracht van Veiligheidsregio Limburg-Noord een compensatievoorstel heeft gedaan, voorziet het daarmee voor een belangrijk deel in één territorium van de steenuil, zeker in combinatie met het omliggende agrarisch gebied en het aangrenzende natuurgebied. Het perceel moet daarvoor wel worden heringericht, onder andere door de aanplant van hagen en houtwallen.
Daarnaast geeft gemeente Horst aan de Maas aan dat op het nieuwe terrein zelf geprobeerd zo min mogelijk verlichting op de bomen en het groen te laten schijnen, om zo de steenuil niet te verstoren.