Groene stroom in wachtrij door capaciteitstekort

Door capaciteitstekort in de twee transformatorstations in Horst aan de Maas komen nieuwe initiatieven voor zonneparken of windprojecten voorlopig in de wachtrij.

Netbeheerder Enexis constateerde vóór de zomervakantie al dat er een capaciteitstekort is bij de stations in Melderslo en Californië. “Er kan nog wel gewoon stroom worden gebruikt, dat is geen probleem”, licht wethouder Thijs Kuipers van gemeente Horst aan de Maas toe. “Nieuwe stroomaanbieders, zoals een zonnepark of windturbine, kunnen echter niet worden aangesloten. In gebieden waar veel mensen wonen, liggen dikke elektriciteitskabels. In dunbevolkte gebieden zijn deze dunner. Maar dit zijn wel plekken waar ruimte is voor nieuwe vormen van het opwekken van energie. Er is de afgelopen jaren zoveel gerealiseerd dat het net voorlopig vol zit. In het slechtste geval voor zes jaar.” Eén oplossing is het realiseren van extra transformatorstations en het leggen van meer elektriciteitskabels. Andere oplossingsrichtingen zijn zonneparken en windturbines op dezelfde kabel aansluiten of de opgewekte elektriciteit omzetten in waterstofgas. “Dat is mede afhankelijk van wat de gemeenteraad wil als het gaat om opwekken van duurzame energie. De gemeenteraad moet richting geven aan het KODE (Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit, red.) en aangeven hoe we in Horst aan de Maas duurzame elektriciteit gaan opwekken en waar dit dan ongeveer zou moeten gebeuren. Afhankelijk van wat de raad vaststelt, kan Enexis werken aan oplossingen zoals het uitbreiden van transformatorstations of verdikken van het netwerk.”
De gemeenteraad vergadert in november over het KODE.