Nog even deken van Horst

Hoewel deken De Graaf Woutering sinds vorige week in Roermond woont, blijft hij nog wel bestuurlijk verantwoordelijk voor het Dekenaat Horst-Helden. Dat blijft hij tot zondag 27 september wanneer hij tot plebaan-deken van Roermond wordt geïnstalleerd.

“Inderdaad word ik op 27 september in de kathedraal Sint Christoffel te Roermond tot plebaan-deken geïnstalleerd, maar tot die tijd ben ik gewoon deken van Horst, pastoor van tien parochies en administrator van vier parochies, hoewel ik sinds 31 augustus in Roermond woon”, laat deken De Graaf Woutering desgevraagd weten. “Vanuit Roermond vergader ik wekelijks met het priesterteam, heb ik contact met kerkbestuursleden en coördinatoren van werkgroepen en doe ik af en toe uitvaarten.” Hij geeft aan dat hij tot de 27e september elke zaterdagavond en zondagochtend heilige missen in de kerkdorpen doet. “De dagelijkse missen, de catechese rond communie en vormsel worden vooral door de kapelaans Marcin en Te Boekhorst gedaan met wie ik voortdurend in nauw contact blijf.”
Mocht de opvolger van De Graaf Woutering, nu nog pastoor van Roermond Wilson Varela, na die datum nog niet naar Horst aan de Maas kunnen komen, dan neemt de deken van Venray de bestuurlijke zaken waar. De Graaf Woutering denkt echter dat dit maar voor een korte periode zal zijn. Mogelijk hoeft Venray niet eens in actie te komen. De Graaf Woutering: “Deken Varela staat te popelen met de twee nieuwe kapelaans en het wachten is op het opknappen en schoonmaken van de dekenij aan de Hoofdstraat.”