'Niet administreren, maar integreren'

Arbeidsmigranten met een dienstverband van zeven maanden of meer worden voortaan in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven. Hiermee wordt voorkomen dat het register wordt ‘vervuild’ en kan er meer nadruk worden gelegd op integratie.

Volgens wethouder Roy Bouten is inschrijving in de BRP een middel om in contact te komen met die arbeidsmigranten die de intentie hebben langer te blijven. Vaak worden buitenlandse werknemers na enkele weken of maanden al weer uitgeschreven en dit leidt tot onnodige administratieve handelingen. “We willen niet administreren maar integreren”, aldus Bouten. Door werkgevers te stimuleren langere contracten te geven, met een opzegtermijn, wordt ook voorkomen dat werknemers van de één op de andere dag zonder werk en huisvesting zitten. De gemeente zet daarnaast in op shortstay bewoning buiten de kernen en longstay in de wijken. Door het inzetten van wijkambassadeurs wil de gemeente beter in contact komen met de zogenaamde nieuwe buren.
Wettelijk zijn gemeenten verplicht arbeidsmigranten die langer dan vier maanden verblijven in te schrijven. Volgens de wethouder is Horst aan de Maas de eerste gemeente in Nederland die deze vorm van inschrijven hanteert.