Lottum krijgt 35 woningen na initiatief jongeren

Het College van B&W heeft besloten ongeveer 35 koopwoningen toe te voegen in Lottum. Dit plan is ontstaan na een oproep van een aantal jongeren uit Lottum.

Een jaar geleden besloot het college nog in de kern Lottum geen gronden voor woningbouw te verwerven en nieuwe woningbouw toe te voegen. Toch besloot het college dit jaar anders. Na een dorpsbijeenkomst in Lottum in februari komt het college daarop terug. “Tijdens deze avond was meteen te merken dat deze groep, van ongeveer 25 jongeren, interesse had om te blijven wonen in eigen dorp”, vertelt wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas. “Ze willen actief, zelf bouwen en dat maakt mij alleen maar enthousiast. Het is fantastisch als jongeren zelf op mij afstappen en met ideeën komen.” Tegels roept ook andere jongeren in Horst aan de Maas op om met dit soort initiatieven te komen. “Er is gewoon een grote vraag naar woningen. We willen de komende jaren volop inzetten op het bouwen van kavels, dat heeft onze eerste prioriteit. Wel bouwen we naar behoefte, dus jongeren, en ook ouderen, mogen mij altijd uitnodigen.”

Levensloopbestendige woningen
Er worden ongeveer 35 woningen bij de locatie Horsterdijk gerealiseerd. Maar er is nog plek voor meer woningen, zegt Tegels. “Ook zijn we bezig met plannen voor levensloopbestendige woningen voor de ouderen in Lottum. Het plan is om deze bij de ‘jongerenwoningen’ toe te voegen en zo wordt het één nieuwe wijk. Binnenkort wordt er een speciale info-avond georganiseerd door Dorpsraad Lottum. Wanneer is nog niet bekend, de dorpsraad is nu aan zet.” Het gebied waar gebouwd wordt valt binnen de bebouwde komgrens. De planvorming en bestemmingswijziging voor deze woningen voor de jongeren wordt na de zomer opgestart en waarschijnlijk eind 2021 in uitvoering gebracht.

Tekst: Niels van Rens